25 % dyrare import gör knappast Sverige attraktivt som investeringsland 

”Sverige ska vara världens mest attraktiva land att investera i” uttrycker utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson på DI debatt den 20 juni i samband med Sveriges första investeringskonferens någonsin: Join Sweden Summit. Vi kan inte annat än helt hålla med om denna vision men blir samtidigt mycket frustrerade att vi inte fått någon återkoppling från regeringen kring problemen med importmomsen. Ett problem där samsyn finns med Skatteverket och enkel lösning utan kostnad har presenterats (2019 respektive 2021).

Problemet kan kortfattat förklaras enligt följande. Enligt svensk momslag är den som importerar en vara från ett land utanför EU skyldig att betala importmoms. Normalt anses den som äger varan vara importör och kan också dra av momsen. Vid minsta fel eller misstag i tullhanteringen anses dock den som har gjort fel, vanligtvis transportören, skyldig att betala importmoms. Om denna person inte äger varorna och inte ska använda varorna i sin verksamhet menar Skatteverket att denna person varken har rätt att dra av importmomsen eller vidarefakturera momsen till varuägaren. Importen blir således 25 procent dyrare. Staten får in mer moms än vad som är syftet med reglerna och företagen får stå för notan.

Eftersom Sverige har en av världens högsta momsskattesatser (25 procent) blir detta extra kännbart. Det spelar ingen roll om det är fråga om rena misstag eller om företaget själv upptäcker felet och gör en självrättelse. ”Straffet” kvarstår oförändrat. Konkurrentländer som Danmark, Tyskland, Frankrike och Nederländerna undviker denna inlåsningseffekt varför tillämpningen skadar Sveriges internationella handel och effektivt motarbetar den vision som våra ministrar så högtidligt ger uttryck för i debattartikeln.

Det är dags att gå från ord till handling och fixa till importmomsen.

Robert Lönn & Anna Sandberg Nilsson

Åtgärda inlåsningseffekten av importmoms (svensktnaringsliv.se)

Samsyn med Skatteverket – men kommer regeringen agera? (svensktnaringsliv.se)

Hemställan importmoms (svensktnaringsliv.se)

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist