MOTTAGARE
Finansministern Magdalena Andersson, Näringsministern Ibrahim Baylan, Riksdagens skatteutskott
Gemensam skrivelse
Den svenska tillämpningen där avdrag nekas för importmoms vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen, innebär en inlåsningseffekt av importmomsen. Dagens konsekvenser är oproportionerliga, strider mot momsens syfte och ändamål samt kan äventyra ett företags hela existens. I andra EU-länder kan liknande brister läkas och inlåsning av momsen uppkommer inte där, vilket innebär att dagens svenska regler hämmar det svenska näringslivets konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv hemställer om ett tillägg i mervärdesskattelagen som åtgärdar dagens brist. Förslagen bedöms inte påverka statens budgeterade momsintäkter då importmomsen enligt lagstiftningens intentioner ska vara neutral för momspliktiga företag. Bilagor Hemställan – åtgärda inlåsningseffekten av importmoms (1) Docent Pernilla Rendahl, Importmoms – avdragsrätt vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen. (2) Svalner Skatt och Transaktion, Finns det i EU-rätten stöd för att neka en säljare eller köpare avdrag om annan påförs importmoms enligt artikel 79 i tullkodex. (3) Svalner Skatt och Transaktion, Rätt till avdrag för importmoms vid bristande efterlevnad enligt tullagstiftningen. Hur ser vissa andra EU-länder samt Norge på avdragsrätten i sådana transaktioner? (4) Kontaktperson Robert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist