BLOGGFokus på skatterna
Erik Blomquist

Samsyn med Skatteverket – men kommer regeringen agera?

I lördagens SvD skrev vi tillsammans med flera andra organisationer och handelskamrar om Sveriges oskäliga hantering av importmoms och behovet av lagändring. I går kväll meddelade Skatteverket att de håller med.

Problematiken kan kortfattat förklaras enligt följande. Enligt svensk momslag är den som importerar en vara från ett land utanför EU skyldig att betala importmoms. Normalt anses den som äger varan vara importör och kan också dra av momsen. Vid minsta fel eller misstag i tullhanteringen anses dock den som har gjort fel, vanligtvis transportören, skyldig att betala importmoms. Om denna person inte äger varorna och inte ska använda varorna i sin verksamhet menar Skatteverket att denna person varken har rätt att dra av importmomsen eller vidarefakturera momsen till varuägaren. Importen blir således 25 procent dyrare.

Följden blir att staten får in mer moms än vad som är syftet med momssystemet och företagen får stå för notan. Eftersom Sverige dessutom har en av världens högsta momsskattesatser (25 procent) blir detta extra kännbart. Det spelar ingen roll om det är fråga om rena misstag eller om företaget själv upptäcker felet och gör en självrättelse. ”Straffet” kvarstår oförändrat.

Det är naturligtvis viktigt att fusk och fel beivras – vi har länge uttryck önskemål om fler och bättre kontroller. Sanktioner för fusk, fel och misstag måste dock under alla omständigheter vara proportionerliga. I dag används moms, i strid med sitt syfte, som ett straff oavsett uppsåt, belopp, vem som upptäcker felet eller om det ens föreligger risk för skattebortfall. Ofta till enorma belopp som kan äventyra det drabbade företagets hela existens.

Trots att såväl tull- som momsreglerna ska vara harmoniserade inom EU är Sverige, oss veterligen, ensamma om denna tolkning. Konkurrerande länder som Danmark, Tyskland och Nederländerna tillämpar reglerna så att denna inlåsningseffekt aldrig uppstår. Vi har i ljuset av detta fått tydliga signaler om att detta påverkar vår internationella handel negativt. Med tanke på att Storbritannien inte längre tillhör EU riskerar problemet att bli än värre under året.

Efter Skatteverkets tydliga besked i SvD ligger nu bollen hos regeringen, som har erhållit ett färdigt förslag från oss på lösning. Att försvara dessa effekter genom att inte göra något alls vore oacceptabelt.

Erik Blomquist Robert Lönn

SKRIVET AVErik Blomquist

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist