BLOGGFokus på skatterna
Erik Blomquist

Efterlängtad översyn av finansmomsen

Idag publicerades äntligen EU-kommissionens konsultation avseende översynen av momsreglerna för försäkrings- och finansiella tjänster. De aktuella undantagsreglerna infördes 1977 och är sedan länge utdaterade och medför stor skada för näringslivet och det europeiska investeringsklimatet. Under 2019 sände Svenskt Näringsliv in en hemställan om reformering av finansmomsen med en till dess opublicerad rapport från docent Oskar Henkow som bilaga. Henkows rapport går pedagogiskt igenom momshanteringen av finansiella tjänster och vad som är vägen framåt.

Det är glädjande att den problembeskrivning som återfinns i vår hemställan även delas av EU-kommissionen som i sin konsultation bl.a. tar upp hur dagens regler är utdaterade, för komplexa, administrativt betungande och leder till såväl rättsosäkerhet som bristande neutralitet. Vidare konstaterar kommissionen att undantagen medför dold moms till skada för både företag och konsumenter eftersom rätten till avdrag försvinner. Detta skriver vi mycket om i vår tidigare rapport om den svenska momsbasen. Därtill tillämpas reglerna inte på ett enhetligt sätt inom EU vilket ytterligare försvårar tillämpningen samt försämrar EU:s konkurrenskraft. Liknande argumentation från kommissionen återfinns i den roadmap som publicerades i oktober 2020. Våra kommentarer avseende roadmapen finns här.

Det måste därtill understrykas att det inte endast är rena ”finansföretag” som drabbas av dessa skadliga konsekvenser. Även ”vanliga” företag har ofta transaktioner som träffas. Fastän kostnaderna för dessa transaktioner ofta är relativt låga, är den administrativa börda som följer ofta betydande.

Sammantaget är det välkommet att denna översyn av reglerna är i gång. För svenskt vidkommande är det naturligtvis viktigt att proaktivt bidra till att reglerna utformas på bästa tänkbara sätt. Reglerna måste utformas med momsens syften och ändamål i fokus: att vara en neutral skatt på konsumtion

SKRIVET AVErik Blomquist

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist