Hyresmomsen sätter krokben för Covid-vaccinationer

Återigen läser vi om obegripliga momsregler som sätter krokben för samhällsviktiga insatser. Denna gång drabbas de så länge efterlängtade vaccinationerna mot Covid. Fastighetstidningen berättar om vårdgivare som söker provisoriska lokaler för vaccinering, och många fastighetsägare har lokaler som passar. Men på grund av bl.a. momsregler nekas vårdgivarna tillgång till bra lokaler.

I oktober 2018 skickade vi in ett lagförslag som åtgärdar de problem (se bildspel) vid tidigare rapporterat om där hyresmomsen utestänger idrottsföreningar, vård/skola/omsorg från lokaler, motarbetar aktiviteter på kvällar och helger, hindrar delade miljömässigt hållbara arbetsplatser, missgynnar upprustade lokaler och hindrar flexibla butikslösningar. Under pandemin har vi tagit påtalat momsproblemen för fältsjukhus, vård- och evakueringsboenden och nu uppkommer akuta behov kring vaccinationerna.

Problemet är inte momsplikten utan att det finns undantag från moms vid uthyrning av fastigheter. Undantag brukar felaktigt kallas momsfritt. Men momsfritt är inte fritt från moms utan medför dold moms när den som hyr ut momsfritt inte kan göra momsavdrag på sina kostnader. Därför finns sedan 1979 en frivillig hyresmoms. Reglerna är både omoderna och obegripliga då de inte kan tillämpas för hyresgäster som bedriver undantagen ”momsfri” verksamhet, inte heller vid deltidsuthyrning, delade arbetsplatser eller för kortare hyresperioder.

För många fastighetsägare är frivillig hyresmoms en förutsättning då moms på hyran medför momsavdrag på inköpen vid byggnationen, drift, underhåll och andra investeringar. En momssmäll drabbar den som inte längre kan tillämpa frivillig hyresmoms då investeringsmomsen (byggnation, ombyggnad) 10 år tillbaka i tiden måste återföras i delar, dessutom försvinner hela momsavdraget på inköp som därför blir 25 % dyrare. Effekten blir att många fastighetsägare väljer bort uthyrningar som inte kan momsas.

Att lokaler står tomma istället för att användas är dessutom en mångmiljardkostnad för hela samhället. En remiss med en skriftlig hearing finns nu ute att besvara 21 mars, men remissen saknar förslag och kommer alltför sent. Vi upprepar återigen att det är dags att öppna dörren, släppa in förnuftet och omgående ändra hyresmomsen.

Översikt se bildspel

Bloggar:

24 oktober 2018   Nu måste hyresmomsen för verksamhetslokaler moderniseras

16 maj 2019   Quick-fixa hyresmomsen för föreningar och företag

4 december 2019   Delade arbetsplatser nästa obegripliga momssmäll

19 december 2019   Momsen som hindrar säkrare utanförskapsområden

13 februari 2020   Moms – skurken som medför tomma lokaler

20 januari 2021 Dags att tycka till kring lokalhyresmomsen (remiss)

Artiklar UNT, Debatt: Föråldrad skattelagstiftning leder till tomma kontor; Skatteregel tvingar skolbarn att trängas i baracker; Beskedet: Ny skattesmäll – ”Slår oerhört brett”; Nya skatteregler sätter idrottande barn på gatan

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist