BLOGGFokus på skatterna
Erik Blomquist

Momsundantagen fortsätter sysselsätta EU-domstolen

När 2020 nu äntligen har lagts till handlingarna kan vi konstatera att det var ytterligare ett år där det framförallt var frågor om undantag och avdragsrätt som behandlades av EU-domstolen.

Detta är något vi har flaggat för en längre tid, bl.a. genom rapporter, bloggar och podd (länkar till urval nedan). Momssystemet är dessvärre komplext, svårhanterligt, föråldrat och medför konkurrenssnedvridningar, höga fullgörandekostnader samt en inte oväsentlig rättsosäkerhet. Skrapar man på ytan av problemen hittar man oftast undantagna transaktioner som orsak. Dessa brukar felaktigt kallas ”momsfria”. Momsfritt är dock inte fritt från moms, utan belastas av dold moms som uppstår när den som säljer undantagna transaktioner inte kan göra momsavdrag på sina inköp. Även konsumenter drabbas i form av dold dubbelbeskattning, högre priser och av att vissa transaktioner inte alls blir av. Dagens momsregler utgör ett hinder för tillväxt, innovation och samhällsutveckling.

Trots detta verkar den politiska viljan såväl i Sverige som inom EU saknas när det kommer till att åtgärda problemen. Det behöver ändras för att vi ska kunna bibehålla och öka vår konkurrenskraft.

Rapporter Reformera den svenska momsbasen – Dags att ifrågasätta undantagen Momsens skattebas och skattesatser – Ett inspel till EU:s handlingsplan för moms

Bloggar EU inget momshinder – ny rapport föreslår momsreform Därför behövs en momsreform Åtgärda momsproblemen – sluta skyll på EU Exempt from VAT is not the same as free from VAT Momsundantagen håller EU-domstolen sysselsatt Moms – skurken som medför tomma lokaler Våga åtgärda momsbasen i kommande skattereformer

Podcast 20 skattefrågor – Reformera momsen

SKRIVET AVErik Blomquist

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist