Ändring av reglerna om redovisning av coronarelaterade stöd

Bokföringsnämnden har beslutat om ändring i de allmänna råden om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Ändringen innebär att stöd till företag till följd av pandemin (exempelvis omställningsstöd) under vissa villkor får redovisas som intäkt det år som stödet hänför sig till, även om stödet inte erhållits på balansdagen. För att stödet ska få tas upp som intäkt det år det hänför sig till ska stödet grunda sig på lagstiftning som är beslutad vid tidpunkten för årsbokslutets, årsredovisningens eller koncernredovisningens avgivande. Det krävs också att företaget med rimlig säkerhet bedömer att det uppfyller villkoren för stöd och att stödet med rimlig säkerhet kommer att erhållas. Bedömningen får göras senast i samband med avgivandet av årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen.

Enligt det förslag som remitterades i december skulle en av förutsättningarna för intäktsföring vara att företaget fått ett beslut om beviljat stöd från den handläggande myndigheten. Den ändring av redovisningsreglerna som nu beslutats innehåller dock inte något sådant krav. Företag som tillämpar Bokföringsnämndens normgivning kan därmed tillämpa samma princip för intäktsföring av stöd som gäller för noterade företag, vilket förordades i Svenskt Näringslivs remissyttrande.

Ändringen gäller från och med den 22 januari 2021. Det innebär att företag som har kalenderår som räkenskapsår kan tillämpa de nya reglerna räkenskapsåret 2020.

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist