Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Sofia Bildstein-Hagberg

Expert finansiell rapportering

Arbetar med redovisnings- och revisionsfrågor, bokföringsfrågor och frågor som rör hållbarhetsrapportering. Sekreterare i Näringslivets redovisningsgrupp (NRG).

Senaste artiklar av Sofia Bildstein-Hagberg

NYHET — 12 juli 2021

Swedish Enterprise’s views on the European Commission’s proposal for a new Directive on Sustainability Reporting 

The new requirements in the CSRD would however be more proportionate and well balanced if they were better adapted to the size and circumstances of reporting entities.
REMISSVAR — 2 juli 2021

Utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut

REMISSVAR — 10 maj 2021

Finansdepartementets Promemoria Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

REMISSVAR — 10 maj 2021

EU-kommissionens förslag om hållbarhetsrapportering

NYHET — 30 mars 2021

Föråldrade bokföringsregler kostar företagen 3,9 miljarder

Sverige har kvar kravet på arkivering av pappersmaterial. Det innebär att företag inte fullt ut kan utnyttja fördelarna med de digitaliserade bokföringsverktyg som finns på marknaden, skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering.
REMISSVAR — 7 december 2020

Remiss: Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

REMISSVAR — 10 november 2020

Remiss av promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut

REMISSVAR — 9 juli 2020

Remiss av promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet ESEF

REMISSVAR — 1 juli 2020

Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

REMISSVAR — 15 oktober 2019

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist