Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Sofia Bildstein-Hagberg

Expert finansiell rapportering

Arbetar med redovisnings- och revisionsfrågor, bokföringsfrågor och frågor som rör hållbarhetsrapportering. Sekreterare i Näringslivets redovisningsgrupp (NRG).

Senaste artiklar av Sofia Bildstein-Hagberg

NYHET — 30 mars 2021

Föråldrade bokföringsregler kostar företagen 3,9 miljarder

Sverige har kvar kravet på arkivering av pappersmaterial. Det innebär att företag inte fullt ut kan utnyttja fördelarna med de digitaliserade bokföringsverktyg som finns på marknaden, skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering.
REMISSVAR — 7 december 2020

Remiss: Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

REMISSVAR — 10 november 2020

Remiss av promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut

REMISSVAR — 9 juli 2020

Remiss av promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet ESEF

REMISSVAR — 1 juli 2020

Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

REMISSVAR — 15 oktober 2019

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion

REMISSVAR — 9 oktober 2019

Finansdepartementets Promemoria Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

REMISSVAR — 10 juni 2019

Förslag till Rekommendationer från RKR om Drift_ och investeringsredovisning samt Förvaltningsberättelse

REMISSVAR — 29 april 2019

Promemorian: Den framtida revisionen En revisorskår med rätt kompetens – föreskrifter om auktorisation och fortbildning

REMISSVAR — 10 april 2019

Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist