Sofia Bildstein-Hagberg

Expert finansiell rapportering

Arbetar med redovisnings- och revisionsfrågor, bokföringsfrågor och frågor som rör hållbarhetsrapportering. Sekreterare i Näringslivets redovisningsgrupp (NRG).

Sofia Bildstein-Hagberg skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Sofia Bildstein-Hagberg

Senaste artiklar av Sofia Bildstein-Hagberg

BLOGGINLÄGG — 27 februari 2024

Två av tre förslag

BLOGGINLÄGG — 15 februari 2024

Lättnader i kraven på hållbarhetsredovisning

BLOGGINLÄGG — 15 februari 2024

Podd: Är revisionsplikt en bra idé?

BLOGGINLÄGG — 9 februari 2024

FNs skattekonvention - nytt poddavsnitt

BLOGGINLÄGG — 20 januari 2024

Hejdå papperskvitton!

Räkenskapsinformation behöver inte längre arkiveras i den form som det tagits emot. Det betyder att papperskvitton inte längre behöver sparas, skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert finansiell rapportering.
BLOGGINLÄGG — 17 januari 2024

Angeläget med besked om tillämpningen av CSRD

SKRIVELSE — 17 januari 2024

Höjda storlekskriterier i redovisningsdirektivet

BLOGGINLÄGG — 17 januari 2024

Efterlängtad proposition

REMISSVAR — 11 januari 2024

Remittering av betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

BLOGGINLÄGG — 9 januari 2024

Remisskritik mot återinförd revisionsplikt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist