Förenkla och förbättra!

Som ordförande i Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag har justitierådet Linda Haggren ägnat de senaste två åren åt att fundera ut hur det erkänt komplicerade 3:12-regelverket kan göras både bättre och enklare att tillämpa. I detta avsnitt av Skattefrågan berättar Linda om förslagen i betänkandet Förenkla och förbättra! som överlämnades till finansministern i början av juni. 3:12-reglerna - som även brukar kallas entreprenörsskatten - har stor betydelse för förutsättningarna för att växa, anställa och attrahera kapital för de cirka 400 000 fåmansföretag vars ägare omfattas av regelverket. Kommitténs uppdrag, som delvis ändrat inriktning under arbetets gång, har haft särskilt fokus på förutsättningarna för tillväxt i små och medelstora företag. Uppdraget att både förenkla och förbättra har inneburit att flera vägval har behövt göras för att balansera behovet av att främja entreprenörskap och reglernas syfte att hindra inkomstomvandling. Hur kommittén resonerade kring detta kan man höra mer om i Skattefrågan. Lyssna här

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist