Kravet på elektronisk årsredovisning enligt ESEF skjuts upp

Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss som innebär att kravet att noterade företag ska upprätta sin års- och koncernredovisning i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF) ska skjutas upp i ett år. Kravet ska enligt gällande regler tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2020 och därefter, men skjuts nu upp till att istället omfatta års- och koncernredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 och därefter. Lagrådsremissen innebär att även kravet på revision av den elektroniska rapporten skjuts upp i ett år. Svenskt Näringsliv påtalade redan i juni i en skrivelse till Finansdepartementet vikten av att regeringen agerar för att detta betungande regelverk skjuts på framtiden mot bakgrund av företagens redan pressade situation till följd av pandemin.

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist