Förslag på ändrade regler för redovisning av coronarelaterade stöd

Omställningsstöd och andra coronarelaterade stöd ska enligt de allmänna råd från Bokföringsnämnden som gäller för onoterade företag, redovisas när villkoren för att erhålla stödet har uppfyllts. Det kan i praktiken få den oönskade konsekvensen att stöd vars syfte är att kompensera för ett bortfall av intäkter till följd av spridningen av covid-19 inte kan tas upp i redovisningen den period som stödet avser. Därför har Bokföringsnämnden föreslagit en förändring av redovisningsreglerna. Ändringen innebär i korthet att coronarelaterade stöd kan tas upp som intäkt i redovisningen efter balansdagen det räkenskapsår som stödet hänför sig till, under förutsättning att ett beslut om beviljat stöd erhållits innan årsbokslutet eller årsredovisningen avges (vilket för företag som har kalenderår som räkenskapsår är den 30 juni). Svenskt Näringsliv har i ett remissyttrande välkomnat att Bokföringsnämnden ändrar normgivningen för att möjliggöra en bättre matchning av stödåtgärderna. På detta område anser Svenskt Näringsliv dock att samma villkor bör gälla för alla företag. Bokföringsnämndens normgivning borde därför baseras på den princip för redovisning av stöd som gäller för noterade företag. Remisstiden går ut den 11 januari.

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist