REMISSVAR22 december 2020

Remiss Förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Dnr 2020:149

MOTTAGARE
Bokföringsnämnden
Externt diarienummer
2020:149
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-223

Svenskt Näringsliv tillstyrker att Bokföringsnämnden gör en ändring av det allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset för att möjliggöra att företag kan redovisa stöd det räkenskapsår som stödet hänför sig till. Det är angeläget att stödet kan matchas i redovisningen mot det intäktsbortfall som stödet är ämnat att kompensera för. Svenskt Näringsliv anser dock att samma kriterier för redovisning av stöd bör gälla oavsett företagskategori. Enligt de redovisningsprinciper som gäller för företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen och normgivning från Rådet för finansiell rapportering (RFR 2) i juridisk person kan stödet tas upp som intäkt om villkoren för stöd med rimlig säkerhet är uppfyllda och stödet med rimlig säkerhet kommer att erhållas. Motsvarande bör gälla även för företag som tillämpar Bokföringsnämndens normgivning.

Ansvarig handläggareClaes Norberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist