Momsen i den digitala tidsåldern

I december kom EU-kommissionens momsförslag ”VAT in the digital age” (ViDA) avseende plattformsekonomin, en enda registreringspunkt och digital realtidsrapportering. I förslagen gömmer sig flera långtgående förslag som berör näringslivet i stort varför en bred diskussion behövs och inte bara bland oss som försöker hålla koll på momsreglerna.

EU-kommissionen betonar att bakgrunden till förslagen är problemen med momsbedrägerier, att momsen är för komplex och betungande för företagen och att de 30 år gamla gränshandelsreglerna inte är anpassade för den digitala tidsåldern.

Det är angeläget att bekämpa bedrägerier och välkommet att EU-kommissionen ser över momsen med ambitionen att förenkla, anpassa till en digital verklighet och att uppmuntra till e-fakturering. Men resultatet får inte bli högre regelbörda för de seriösa företagen samtidigt som det är tveksamt om förslagen effektivt kan bekämpa bedrägerier. Att förslagen inte innehåller en relevant konsekvensanalys och att förenklingsförslagen är för svaga, är oacceptabla brister.

I paketet om digital rapportering måste två långtgående förslag särskilt uppmärksammas. Krav föreslås att en faktura ska ställas ut inom 2 dagar avseende EU-handel och förslag på att samlingsfakturan helt slopas både för EU- och nationell handel. Avseende dessa två förslag saknas såväl djupare beskrivning av skälen som dess konsekvenser. I vårt remissvar återfinns flertal exempel där medlemsföretag beskrivit det omöjliga med dessa förslag. Vidare är det förvånande att dessa två förslag inte återfinns i regeringens fakta-promemoria.

Det är ett omfattande material, med långtgående förslag utan översatta texter som skickas ut under en alltför kort remisstid. Det är därför mycket viktigt att näringslivet får tillfälle för en fortsatt och löpande dialog under tiden förslagen diskuteras i EU:s rådsarbetsgrupper.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist