REMISSVAR27 januari 2023

Remiss av Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern (COM (2022) 701, 703, 704 final)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/03365
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-169

Synpunkter har lämnats på EU-kommissionens omfattande och långtgående momsförslag avseende plattformsekonomin, en enda registreringspunkt och digital realtidsrapportering. Svenskt Näringsliv ansluter sig till vad Näringslivets skattedelegation (NSD) anfört.

NSD

 • påtalar problemet med kort remisstid av omfattande reformförslag utan översatta texter.
 • stödjer arbetet att bekämpa bedrägerier men åtgärderna måste vara effektiva, proportionerliga och inte minska EU:s konkurrenskraft.
 • påpekar att den ”impact assessment” som finns saknar relevant konsekvensanalys.
 • anser inte att förslagen kommer till rätta med bedrägerier och att förenklingsförslagen är för svaga.
 • saknar redogörelser för medlemsstaternas samarbetat för att minska bedrägerier/uppbördsförluster.
 • anser att förslagen bör behandlas i olika delar i stället för som en helhet.
 • välkomnar utökad användning av e-fakturering, men ifrågasätter tidpunkten för införandet.
 • välkomnar ett stopp för clearing-modeller.
 • avstyrker förslaget om slopad samlingsfaktura.
 • avstyrker kravet på en faktura avseende EU-handel ska ställas ut inom två dagar.
 • ifrågasätter avsaknaden av enhetlig definition/presumtioner kring förmedling via plattformar.
 • välkomnar utökade möjligheter för OSS som kan undvika lokala registreringar.
 • stödjer förslag om utökad möjlighet till lokal omvänd beskattning B2B på ett övergripande plan.
 • Fler synpunkter med många exempel återfinns i remissvaret.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist