Skatt på företagande 

Sverige behöver en konkurrenskraftig beskattning av företagande och regelverk som gör det lättare att bli företagare.

Kontaktpersoner

Richard Hellenius

Senaste artiklarna

NYHET — 6 april 2022

Angland: ”Prioritera utgifterna istället för att höja skatten”

SME-kommitténs Pontus Angland, som driver företaget Angland Electronics AB, har vissa synpunkter på regeringens resonemang om att ett stärkt försvar kräver höjda skatter.
NYHET — 23 mars 2022

Ett starkt försvar förutsätter ett starkt näringsliv

Att finansiera försvaret med höjda skatter på företag och jobb är fel. Det är direkt kontraproduktivt, skriver vd Jan-Olof Jacke och vice vd Karin Johansson på DN Debatt.
SKRIVELSE — 16 mars 2022

Dags att höja milersättningen - Hemställan om lagändring

REMISSVAR — 4 mars 2022

Remiss av promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel

RAPPORT — 21 januari 2022

Is VAT a consumption tax or a corporate tax?

This report identifies the purposes of the Swedish VAT Act, to determine whether it is to be regarded as a consumption tax or corporate tax.
REMISSVAR — 12 januari 2022

Remiss av promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

REMISSVAR — 11 januari 2022

Remittering av promemorian Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

NYHET — 3 december 2021

Gudmundsson: För låg milersättning för att kunna dela bil

Delningsekonomi är ett populärt begrepp och många politiker vill på olika sätt skapa incitament för att vi ska dela på fler produkter. Så skriver SME-kommitténs Sven-Olof Gudmundsson i en insändare i Norran.
NYHET — 19 november 2021

Angland: ”MP:s girighet skulle imponera på Krösus Sork”

Äganderätten, möjligheten att själv förvalta och ansvara för sina tillgångar, ses bland många som framtidens lösning på miljö- och klimatproblem. Så skriver SME-kommitténs Pontus Angland i Norrköpings Tidning.
REMISSVAR — 1 november 2021

Remissutskick av SOU 2021:55 ”Mikroföretagarkonto — schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU:2021:55)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist