Skatt på företagande 

Sverige behöver en konkurrenskraftig beskattning av företagande och regelverk som gör det lättare att bli företagare.

Kontaktpersoner

Richard Hellenius

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 25 mars 2024

Vågade skatter - Navigering i sjöfartens förutsättningar

REMISSVAR — 22 december 2023

Delbetänkande En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder<br/>för mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47)

NYHET — 30 november 2023

Svenskt Näringsliv prisar uppsats om sponsring

Johan Winblad, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium på 20 000 kronor för bästa examensuppsats om skatter år 2023.
REMISSVAR — 17 maj 2023

Remittering av SOU 2023:6 En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner.

REMISSVAR — 17 maj 2023

Remittering av Promemorian Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)

REMISSVAR — 20 februari 2023

Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8), Fi2022/03329

REMISSVAR — 27 januari 2023

Remiss av Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern (COM (2022) 701, 703, 704 final)

BLOGGINLÄGG — 23 januari 2023

Välkommet besked om ändrade direktiv till 3:12-utredningen

Finansminister Elisabeth Svantesson besked om ändrade utredningsdirektiv för att förbättra 3:12-reglerna är efterlängtat. Behovet av förbättringar är stort för att stimulera produktiviteten och tillväxten, skriver Richard Hellenius, expert på företagsbeskattning i ett blogginlägg.
REMISSVAR — 16 januari 2023

Remiss av promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt.

BLOGGINLÄGG — 19 december 2022

Minimiskatten – nytt poddavsnitt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist