Richard Hellenius

Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy

Har som ansvarsområde företagsbeskattningen samt ägarbeskattningsfrågor rörande fåmansbolag.

Richard Hellenius skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Richard Hellenius

Senaste artiklar av Richard Hellenius

BLOGGINLÄGG — 3 juni 2024

Förslag till förenklade och förbättrade 3:12-regler nu presenterade

BLOGGINLÄGG — 31 maj 2024

Förbättrade ränteavdragsregler presenterade  

BLOGGINLÄGG — 23 januari 2024

Förslaget till förändrade underskottsregler - för sent och för lite

BLOGGINLÄGG — 18 oktober 2023

Lagrådet om beredningen av Tilläggsskatten/GloBE

BLOGGINLÄGG — 7 september 2023

Kvalificerade personaloptioner – äntligen ett slut på problemen?

Det är välkommet att regeringen vill förbättra 3:12-reglerna för att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner, skriver Richard Hellenius, expert på företagsbeskattning.
REMISSVAR — 17 maj 2023

Remittering av promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

REMISSVAR — 17 maj 2023

Remittering av SOU 2023:6 En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner.

REMISSVAR — 17 maj 2023

Remittering av Promemorian Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)

BLOGGINLÄGG — 16 maj 2023

Implementering av minimibeskattnings-direktivet

BLOGGINLÄGG — 23 januari 2023

Välkommet besked om ändrade direktiv till 3:12-utredningen

Finansminister Elisabeth Svantesson besked om ändrade utredningsdirektiv för att förbättra 3:12-reglerna är efterlängtat. Behovet av förbättringar är stort för att stimulera produktiviteten och tillväxten, skriver Richard Hellenius, expert på företagsbeskattning i ett blogginlägg.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist