Richard Hellenius

Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy

Har som ansvarsområde företagsbeskattningen samt ägarbeskattningsfrågor rörande fåmansbolag.

Richard Hellenius skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Richard Hellenius

Senaste artiklar av Richard Hellenius

BLOGGINLÄGG — 12 maj 2022

EU-kommissionen: Dags för avdrag för eget kapital!  

REMISSVAR — 11 januari 2022

Remittering av promemorian Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

BLOGGINLÄGG — 2 november 2021

Välkommen uppföljning av skattereglerna för företagssektorn

REMISSVAR — 26 augusti 2021

Remiss av "promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år"

BLOGGINLÄGG — 11 juni 2021

Stoppskrivelse till riksdagen – Avdragsrätten för underskott skärps

BLOGGINLÄGG — 28 maj 2021

Viktiga förbättringar i personaloptionsbeskattningen

BLOGGINLÄGG — 19 maj 2021

Förbättra entreprenörsskatten

REMISSVAR — 17 februari 2021

PM Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade 2021

REMISSVAR — 17 februari 2021

Remiss Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet. Svar senast 22 februari 2021

BLOGGINLÄGG — 21 januari 2021

EU-domstolen underkänner tidigare svenska ränteavdragsbegränsningsregler

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist