Välkommet besked om ändrade direktiv till 3:12-utredningen

Idag meddelade finansminister Elisabeth Svantesson att regeringen på torsdag kommer att ge utredningen Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag nya direktiv.

Produktiviteten och tillväxten behöver stimuleras. Samarbetspartierna är mot bakgrund av detta överens om att lagändringar behöver genomföras som gör att fler vågar satsa på entreprenörskap och att det här är viktigt med goda skattemässiga villkor för företag och dess ägare. Ministern påminde om att entreprenörskap är grunden för ökad tillväxt.

Utredningens uppdrag blir mot bakgrund av detta att inte bara förenkla, utan även förbättra 3:12-reglerna. Svantesson var tydlig med att den i det nuvarande direktivet uppdragspunkten att särskilt analysera en ”justerad” skattesats, vilken utifrån uttalanden från förra regeringen kunnat tolkas som ökad skattesats stryks, då en skärpt beskattning är fel väg att gå.

Kommittén får exempelvis i uppdrag att analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bland annat utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras - särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital. Utredningen ska även analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas, samt lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Beskeden är väldigt efterlängtade, då behovet av förbättringar är betydande. I Svenskt Näringslivs rapport Förbättra entreprenörsskatten redovisas såväl betydelsen av förbättringar som ett antal exempel på förslag till förbättringar.

Forskningslitteraturen pekar på att skattevillkoren har stor betydelse för nystartade och snabbväxande företag. Entreprenörskaps-utredningen konstaterade att skattemiljön sannolikt är det viktigaste ramvillkor som omgärdar entreprenörskap. I ljuset av detta är det ett viktigt beslut regeringen fattar på torsdag.

Utredningen ges utsträckt tid för uppdraget. till den 29 mars 2024.

Vi kommer förstås noga följa utredningens arbete.

SKRIVET AVRichard Hellenius

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist