Efterlängtat besked från HFD i fråga om kvalificerade personaloptioner

Vi har  här på bloggen  tidigare skrivit om olyckliga oklarheter avseende de s.k. kvalificerade personaloptionerna. För att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner infördes lättnader i beskattningen för s.k. kvalificerade personaloptioner – med ikraftträdande den 1 januari 2018.

Svenskt Näringsliv har alltsedan reglerna trädde i kraft efterfrågat klargöranden, främst beträffande möjligheten att låta de anställda, som ett led i sådant personaloptions-program, förvärva själva aktien (andelen) via en teckningsoption.

Skatteverket publicerade i augusti 2018 ett ställningstagande, Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner,  i vilket de gav uttryck för en restriktiv syn.

Skatterättsnämnden meddelade dock ett i januari i år ett positivt förhandsbesked, som Skatteverket överklagade till HFD.

Idag kom HFD med sitt avgörande, i vilket den fastställer Skatterättsnämndens positiva förhandsbesked. Ett glädjande besked som är bra för företagen och Sverige.

Det är olyckligt att vi haft en lång period av osäkerhet som nödsakat många, av de små och unga företag som lagstiftningen syftar till att underlätta för, att avstå från möjligheten att använda sig av kvalificerade personaloptioner. Vi får hoppas att vi slipper liknande situationer av långvarig allvarlig osäkerhet i framtiden.

SKRIVET AVRichard Hellenius

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist