Seminarium

Välkomna till seminarium om skatter och tillväxt

maj
21

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
21 maj 2024, 10:00-12:00

Tillväxt är avgörande för att Sverige skall ha råd att göra de satsningar vi vill inom välfärden och omställningen till ett mer miljövänligt samhälle. Tillväxt är också avgörande för invånarnas välstånd och reallöneutveckling. Ekonomisk tillväxt är helt enkelt avgörande för det mesta vi tar för givet i ett modernt samhälle.

Men Sverige har under lång tid halkat efter andra länder, vi har nu den lägsta placeringen i OECD:s välståndsliga sedan den började mätas. Efter reformpolitiken på 90- och 00-talen har det varit tunnsått med strukturreformer och tillväxt och produktivitetsutveckling har varit svag i Sverige. Därför har Svenskt Näringsliv startat en ”Konkurrenskraftsagenda” som stakar ut en väg för att vända utvecklingen och för att stärka vår konkurrenskraft.

Inom ramen för den har vi låtit Jacob Lundberg, fil dr i Nationalekonomi vid IFN, skriva en rapport om modern tillväxtteori och skatteteori som analyserar svenska skatter ur det perspektivet. Skattepolitiken är ett av de allra mest kraftfulla instrument som politiken har för att påverka den ekonomiska utvecklingen. Därför borde förändringar av skattepolitiken stå högt på dagordningen för att få fart på svensk tillväxt och produktivitet.

Rapporten kommer att presenteras på seminariet.

Det kommer att serveras kaffe/te & smörgås klockan 9:30. Allergier uppger ni i anmälan.

Deltagare:

Jacob Lundberg, fil dr i Nationalekonomi vid IFN

Johan Fall, avdelningschef Skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv

Maria Gustafsson, sekreterare i Produktivitetskommissionen

Torbjörn Hållö, gruppchef/ekonom LO

Carolina Lindholm, Statssekreterare (M)

Eric Westroth, riksdagsledamot (SD)

Anders Ydstedt, kommunikationsstrateg skatter, modererar.

maj
21

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
21 maj 2024, 10:00-12:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist