Skatt på arbete 

Sverige behöver en beskattning av arbete som stärker incitamenten för att jobba. Lägre marginalskatter och höjda brytpunkter är viktiga åtgärder för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt i kampen om globala talanger. Ett mer utvecklat jobbskatteavdrag och sänkt arbetsgivaravgift stärker incitamenten.

Kontaktpersoner

Fredrik Carlgren

Senaste artiklarna

NYHET — 26 mars 2023

Sänk skatten på arbete så det blir mer värt att anställa

För att man som företag ska utvecklas och växa är det en förutsättning att man får in fler människor för att få momentum och kunna bygga en positiv företagskultur, men det kostar alldeles för mycket att anställa idag, säger Maria Brandt, vd på Qvalify i Jönköping.
REMISSVAR — 2 februari 2023

Remiss av promemorian Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

REMISSVAR — 17 januari 2023

Remittering av Promemorian "Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen"

REMISSVAR — 30 oktober 2022

Promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för<br/>arbetsresor med bil

NYHET — 25 augusti 2022

Fler jobb med sänkta marginalskatter

En halvering av den statliga inkomstskatten skulle få fler att arbeta mer. Även de som inte själva får del av sänkningen skulle gynnas indirekt. Det visar rapporter från flera branschorganisationer.
REMISSVAR — 19 augusti 2022

Remiss av promemorian Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

REMISSVAR — 18 augusti 2022

Remittering av promemorian ”Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

REMISSVAR — 4 augusti 2022

Remiss av promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

RAPPORT — 3 juni 2022

Fakta om löner och arbetstider 2022

Översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, löner, arbetskraftskostnader, arbetstider med mera. Huvuddelen av uppgifterna baseras på lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv.
REMISSVAR — 21 januari 2022

Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist