Skatt på arbete 

Sverige behöver en beskattning av arbete som stärker incitamenten för att jobba. Lägre marginalskatter och höjda brytpunkter är viktiga åtgärder för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt i kampen om globala talanger. Ett mer utvecklat jobbskatteavdrag och sänkt arbetsgivaravgift stärker incitamenten.

Kontaktpersoner

Fredrik Carlgren

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 30 oktober 2022

Promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för<br/>arbetsresor med bil

NYHET — 25 augusti 2022

Fler jobb med sänkta marginalskatter

En halvering av den statliga inkomstskatten skulle få fler att arbeta mer. Även de som inte själva får del av sänkningen skulle gynnas indirekt. Det visar rapporter från flera branschorganisationer.
REMISSVAR — 19 augusti 2022

Remiss av promemorian Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

REMISSVAR — 18 augusti 2022

Remittering av promemorian ”Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

REMISSVAR — 4 augusti 2022

Remiss av promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

RAPPORT — 3 juni 2022

Fakta om löner och arbetstider 2022

Översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, löner, arbetskraftskostnader, arbetstider med mera. Huvuddelen av uppgifterna baseras på lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv.
REMISSVAR — 21 januari 2022

Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

RAPPORT — 21 januari 2022

Is VAT a consumption tax or a corporate tax?

This report identifies the purposes of the Swedish VAT Act, to determine whether it is to be regarded as a consumption tax or corporate tax.
REMISSVAR — 30 december 2021

Remittering av Promemorian Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

RAPPORT — 28 december 2021

Konkurrensen med den svarta sektorn – ett stort problem för företagen och samhällsekonomin

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist