Fredrik Carlgren

Nationalekonom

Nationalekonom på skatteavdelningen

Fredrik Carlgren skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Fredrik Carlgren

Senaste artiklar av Fredrik Carlgren

BLOGGINLÄGG — 24 maj 2023

Svenskar underskattar arbetsgivaravgiften

BLOGGINLÄGG — 25 april 2023

Stora risker med förmögenhetsregister

Ett utredningsförslag om inrättandet av ett nytt förmögenhetsregister bör skrotas, inte minst utifrån hänsyn till den personliga integriteten. Det skriver Fredrik Carlgren, nationalekonom, i bloggen Fokus på skatterna.
REMISSVAR — 17 april 2023

Betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

REMISSVAR — 6 mars 2023

Remiss av promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

REMISSVAR — 6 mars 2023

Remiss av förslag till förordning om elstöd till företag

REMISSVAR — 28 februari 2023

Remiss av utkast till förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022

REMISSVAR — 9 februari 2023

Remiss av utkast till förordning om gasprisstöd.

BLOGGINLÄGG — 27 januari 2023

Toppen i ginikoefficienten troligtvis tillfällig

REMISSVAR — 5 januari 2023

Remiss av promemorian Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

BLOGGINLÄGG — 22 november 2022

Normal uppräkning gör Sverige mindre extremt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist