Visa arbetsgivaravgift på slutskattebesked

Arbetsbeskattningen består av två komponenter: inkomstskatten och arbetsgivaravgiften. Medan den förstnämnda är tydlig för den enskilde, bl.a. genom preliminärskatteavdraget, kan samma sak inte sägas för arbetsgivaravgiften. Den bristande transparensen är problematisk mot bakgrund av att de båda komponenterna rent storleksmässigt är ungefär jämbördiga. Arbetsgivaravgiften behöver därför synliggöras bättre. Detta kan göras på flera sätt, exempelvis genom att den redovisas på lönebesked (läs mer om det här). En liknande åtgärd vore att visa den på våra slutskattebesked. Även om inte alla lusläser dessa, vore en sådan åtgärd ytterligare ett litet steg i rätt riktning. Dessutom hade det inte behövt vålla något krångel för vare sig arbetsgivare eller Skatteverket. Svenskt Näringsliv har därför hemställt till regeringen att genomföra en sådan förändring.

SKRIVET AVFredrik Carlgren

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist