Synliggör skattens del av lönen

Höjda löner är dyrt för företagen men ger ändå inte särskilt mycket i plånboken för medarbetarna. Huvuddelen av löneökningen försvinner i skatt.

Visa skattens verkliga del av lönen

Visst vore det bra om lönebeskeden tydligt visade de skatter som företag och medarbetarna faktiskt betalar? I dagsläget är det inte lätt att överblicka hur stor del av lönen som faktiskt går till skatt. Men det finns möjligheter att göra det tydligare.

En stor del av skatten är osynlig för medarbetarna. Den preliminärskatt företaget betalar in åt medarbetarna framgår av lönebeskedet. Men att företaget dessutom betalar löneskatter (s.k. arbetsgivaravgifter) framgår sällan.

Vore det inte bättre om lönebeskeden verkligen visade hela den skatt på medarbetarnas löner som företaget betalar?

Lönesystem som synliggör skatterna

Många lönesystem har redan infört en möjlighet att synliggöra skatterna i sina system.

Om din arbetsplats använder något av de listade systemen till höger kan ni med ett enkelt handgrepp (se respektive instruktion, listan uppdateras löpande) börja synliggöra redan idag!

AGI

Sedan den 1 januari 2019 gäller ny lagstiftning om Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Det innebär att företagen ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag som har gjorts per individ varje månad till Skatteverket. Detta ersätter det tidigare systemet med kontrolluppgift som redovisats på företagsnivå varje år.

Under ”Mina sidor” på skatteverket.se kan anställda gå in och se vad arbetsgivaren betalat in. MEN, här finns inte arbetsgivaravgifterna med, då detta anses vara en kostnad enbart företagen. Det finns alltså all anledning att redovisa detta på lönespecifikationen för att öka tydligheten gentemot medarbetarna..

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist