NYHET20 december 2018

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.

Johan Fall, skattechef.
Foto: SÖREN ANDERSSON

När Svenskt Näringsliv tidigare i år ställde en fråga till allmänheten om hur mycket skatt de betalar visade det sig att hela tre av fyra underskattade den totala skatten. Det kan finnas många orsaker till detta men det är otvetydigt så att kunskapen om skatterna måste öka.

Om Sverige ska upprätthålla välfärden och hävda oss i den stenhårda internationella konkurrensen krävs det att företagandets villkor förbättras. För att det ska vara möjligt är det viktigt att den allmänna medvetenheten om näringslivets förutsättningar blir bättre. Det måste bli tydligare vilka skatter och avgifter som företagen faktiskt betalar.

En enkel sak, som varje företag redan idag kan göra, är att redovisa hur mycket arbetsgivaravgifter som man betalar varje månad. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel är det i dagsläget bara 39 procent av företagen som faktiskt skriver ut detta på lönespecifikationerna, trots att möjligheten finns i de flesta lönesystem. Det är ofta mycket enkelt och gratis att göra det. Här finns mer information om hur man gör.

Många skäl finns till att detta också bör göras. För ett företag är det naturligtvis den faktiska lönekostnaden som är det viktiga. Det blir svårare att föra en diskussion om rättvisa löner och rimliga skatter om viktiga delar av de kostnader som företagen har döljs för de anställda. Öppenhet och transparens är viktigt här liksom i andra sammanhang. Man kan ha olika uppfattningar om hur lågt ett rimligt skattetryck ska vara, men fakta och kunskap måste ligga till grund för diskussionen. Här finns alltså en viktig pedagogisk poäng.

Skatter och avgifter ska finansiera gemensamma åtaganden. Med tanke på hur mycket resurser som det offentliga tar ut via skatter och avgifter så är det rimligt att medborgarna ges bästa möjliga förutsättningar att utvärdera vad de faktiskt får i utbyte. Det finns också ett rent demokratiskt intresse här. Till detta kan också läggas att arbetsgivaravgifter betalas in via Skatteverket och om något fel begås är samma sanktioner att vänta som vid andra skatter. Därför är arbetsgivaravgiften att betrakta som en skatt i praktiken. Skatter är i sin tur ett av de viktigaste verktygen för de folkvalda.

Från årsskiftet träder en ny lagstiftning i kraft om arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI. Det innebär att företagen ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag som har gjorts per individ varje månad till Skatteverket. Detta ersätter det tidigare systemet med kontrolluppgift som redovisats på företagsnivå varje år.

På Skatteverkets hemsida kommer anställda att kunna gå in och se vad arbetsgivaren betalat in. Men inte heller här kommer arbetsgivaravgifterna att finnas med. Det finns alltså all anledning att redovisa detta på lönespecifikationerna för att öka tydligheten gentemot medarbetarna framgent. Det finns däremot knappast några goda skäl till att inte göra det. Alla som vill lyfta fram frågan om företagandets förutsättningar behöver delta och dra sina strån till stacken genom att öka skatternas synlighet. Hela samhället kommer att tjäna på denna transparens och öppenhet.

Det vore en fin julklapp till svenska folket.

Skatter
Skriven avJohan Fall
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist