Rapport12 juni 2017

Talangjakten och marginalskatten

Detta är den tredje rapporten i "Ett Utmanat Sverige" och handlar om en modern ekonomis behov av talanger och skattesystemets betydelse för att kunna locka kvalificerad arbetskraft. I en global ekonomi blir det allt viktigare att rekrytera och behålla talanger – samt förstås att få dem att utveckla sin potential. Högkvalificerad arbetskraft blir allt viktigare för tillväxt och välstånd. Den bidrar till att adaptera ny teknologi, skapar nätverkseffekter med annan högkvalificerad arbetskraft och bidrar till att starta nya innovativa företag. Samtidigt vet vi att konkurrensen om högutbildad arbetskraft ökar och att rörligheten har blivit större. Idag studerar fem miljoner studenter utomlands - dubbelt så många som år 2000.

Rapporten visar att de höga svenska skatterna, främst då marginalskatterna, är ett av de främsta hindren för att kunna locka talanger till Sverige. Forskning visar också att Sveriges låga utbildningspremie (lägst i OECD) i kombination med höga skatter gör det svårare att få fram inhemska talanger.

I rapporten presenterar Svenskt Näringsliv en konkret reform för Sveriges extremt höga marginalskatter. Reformförslaget innebär en högsta marginalskatt om 42 procent som tas ut på inkomster över en skiktgräns på 80 000 kronor. Det är ett förslag som skulle göra Sverige mer normalt i ett internationellt perspektiv och vi bedömer att Sverige med den skattenivån på allvar skulle kunna vara med och konkurrera om internationella talanger. Skatteförslaget är väl analyserat och vedertagna analysverktyg visar att reformen skulle vara statsfinansiellt neutral.

Läs en kort version av rapporten här

Skriven avJohan LidefeltPatrick Krassén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist