Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Johan Lidefelt

Nationalekonom

Nationalekonom på Skatteavdelningen.

Senaste artiklar av Johan Lidefelt

NYHET — 1 oktober 2021

Det behövs en politik för ökad självförsörjning

1,3 miljoner svenskar i arbetsför ålder kan inte försörja sig själva. För att vända trenden krävs en tydlig arbetslinje och förutsättningar för företagen att investera, växa och anställa, skriver nationalekonomerna Maria Mikkonen och Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv.
REMISSVAR — 24 maj 2021

Remiss av promemorian Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

NYHET — 7 maj 2021

Ekonomer: Sverige är på väg in i en ny utanförskapskris

800 000 personer är nu borta på heltid från arbetsmarknaden till en kostnad av 270 miljarder kronor per år. Regering och opposition måste ta det växande utanförskapet på allvar och återställa arbetslinjen, skriver nationalekonomerna Jonas Frycklund och Johan Lidefelt på DN debatt. 
REMISSVAR — 29 mars 2021

Remiss av promemorian Nedstängningsstöd

REMISSVAR — 24 februari 2021

Remiss av promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

REMISSVAR — 25 januari 2021

Rut-utredningens slutbetänkande "Rutavdrag för äldre" (SOU 2020:52)

REMISSVAR — 22 december 2020

Remiss av promemorian Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020

REMISSVAR — 17 december 2020

Remiss av Promemorian Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda.

REMISSVAR — 9 november 2020

Promemorian Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23- åringar

REMISSVAR — 8 oktober 2020

Remiss Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist