Rapport7 november 2023

Att se om sitt hus: Har kommuner och regioner sparat tillräckligt i goda tider för att klara kommande kriser?

I denna rapport studerar vi i vilken omfattning kommuner och regioner har använt sig av möjligheten att göra avsättningar i RUR. Våra resultat visar att:

• Kommunerna hade kunnat spara 108 miljarder kronor mer i RUR än vad de faktiskt gjorde under perioden 2013-2022. De hade dessutom totalt 38 miljarder kronor kvar i RUR 2022 och som grupp förväntas de redovisa ett överskott på 9 miljarder kronor 2023. Dessa summor räcker mer än väl för att täcka de 7 miljarder kronor i underskott som kommunerna förväntas få 2024.

• Regionerna hade kunnat avsätta 14 miljarder kronor mer i RUR än vad de faktiskt gjorde under perioden 2013-2022. Totalt hade de kvar drygt 14 miljarder kronor i RUR 2022, vilket innebär att de hade kunnat täcka merparten av sitt förväntade underskott på 39 miljarder kronor 2023-2024 om de till fullo hade utnyttjat möjligheten att spara i RUR.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist