Kvalitet och effektivitet i välfärden

Ett välfärdssystem som levererar kvalitativ vård, skola och omsorg till medborgarna är en grundförutsättning för ett växande näringsliv. Företagen är beroende av kompetenta medarbetare i den allt mer kunskapsbaserade ekonomin. En väl fungerande skola, förebyggande insatser och god tillgång till vård och omsorg är viktigt både för företagen och medborgarna. Vår välfärd finansieras huvudsakligen av skatter och därför måste den vara så effektivt som möjligt.

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

NYHET — 24 augusti 2023

Johansson: Vart tog kommunernas pengar vägen?

Karin Johansson, vice vd, har svårt att förstå att det är motiverat med mer pengar till kommuner och regioner. ”Regeringen borde våga stå emot kraven”, skriver hon på Dagens Samhälle debatt.
NYHET — 28 juni 2023

Daunfeldt: Tillväxtreformer behövs – inte mer pengar till kommuner och regioner

Regeringen behöver prioritera hårt och stå emot frestelsen att ge stora ökningar av statsbidrag till kommuner och regioner i höstbudgeten. I stället behövs strukturreformer som stärker näringslivet och den svenska produktivitetsutvecklingen, skriver chefekonom Sven-Olov Daunfeldt på DN debatt.
NYHET — 9 juni 2023

Stor besparingspotential för kommuner med effektiva arbetsmetoder

Kommunerna står inför en tuff finansiell situation de kommande åren, men skattepengarna kan användas mer effektivt. ”Så klart är det viktigt med resurser men ännu viktigare är att använda dem effektivt”, konstaterar Anders Morin, välfärdsansvarig.
NYHET — 31 maj 2023

Tuffare statlig styrning av sjukvården efterlyses – som i Danmark

Statlig styrning har gjort den danska sjukvården mer effektiv. Det framkom på ett seminarium om vad den svenska sjukvården kan lära av den danska. ”Det har resulterat i att man har ökat produktiviteten i Danmark”, säger Anders Morin, välfärdsansvarig på Svenskt Näringsliv.
NYHET — 10 maj 2023

Kostnaderna för sjukvården ökar

Kostnaderna för sjukvården ökar som andel av BNP. Sverige är också ett av de länder som har högst andel hälso- och sjukvårdsutgifter som andel av BNP.
NYHET — 19 april 2023

Rapport: Så skapas mer välfärd för skattepengarna

Marknadsmekanismer kan bidra till att göra den offentliga sektorn mer effektiv och det är möjligt att dra nytta av privata företags innovationer för att få ut mer välfärd för de skattepengar som satsas, visar en ny rapport.
REMISSVAR — 3 april 2023

Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

RAPPORT — 27 februari 2023

Hur effektiv är din kommun? Uppdatering av Svenskt Näringslivs tabeller för effektiva kommuner inom grundskola och äldreomsorg

NYHET — 7 februari 2023

Så får vi mer värde för skattepengarna i Östergötlands kommuner

Många kommuner står nu inför tuffa utmaningar. På kort sikt gör inflationen den kommunala verksamheten dyrare och på lång sikt finns en stor demografisk utmaning när andelen äldre blir fler. Skattehöjningar är inte lösningen på dessa problem.
REMISSVAR — 22 november 2022

Remiss Promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist