Kvalitet och effektivitet i välfärden

Ett välfärdssystem som levererar kvalitativ vård, skola och omsorg till medborgarna är en grundförutsättning för ett växande näringsliv. Företagen är beroende av kompetenta medarbetare i den allt mer kunskapsbaserade ekonomin. En väl fungerande skola, förebyggande insatser och god tillgång till vård och omsorg är viktigt både för företagen och medborgarna. Vår välfärd finansieras huvudsakligen av skatter och därför måste den vara så effektivt som möjligt.

Senaste artiklarna

NYHET — 6 mars 2024

”Allt går inte att lösa med mer pengar”

Regeringen stöttar regionerna men vill också se bättre styrning och mindre byråkrati som ett villkor för pengarna. ”Att regeringen nu inför en Effektivitetskommission som på allvar tar sig an frågan om hur resurserna används inom regionerna är glädjande”, säger experten Lena Furmark.
NYHET — 5 januari 2024

Skattehöjningar löser inte välfärdens utmaningar

Den genomsnittliga totala skattesatsen som kommuninvånare betalar ökar inför 2024. Sett till hela landet är skattehöjningen den högsta på nio år.
RAPPORT — 13 december 2023

Skolinspektion och kvalitet i skolan

NYHET — 7 december 2023

Kommuner som jobbar smart slipper höja skatten

Kommuner som arbetar långsiktigt och målinriktat får mer välfärd för varje skattekrona, visar två rapporter. ”Det är viktigt att vi jobbar med ett gott ledarskap och en god styrning. För har man inte det i botten så spelar resurserna mycket mindre roll”, säger civilminister Erik Slottner (KD).
RAPPORT — 6 december 2023

Mer värde för skattepengarna - handbok för en effektivare kommun

RAPPORT — 6 december 2023

Summering av skillnader och likheter mellan effektiva och mindre effektiva kommuner

NYHET — 4 december 2023

Debatt: Stoppa skattehöjningen – eller gå miste om statligt bidrag

Många kommuner har gått med stora överskott, men inte sparat till bistrare tider. Det menar experterna Anders Morin och Lena Furmark. I en debattartikel i Dagens Samhälle föreslår de att höjd kommunalskatt ska kunna medföra sänkta statsbidrag.
NYHET — 21 november 2023

Rapport: Ökad byråkrati avslöjar bristande effektivitet

Regionernas bristande förmåga att hushålla med vårdens resurser leder till allvarliga problem för patienter och vårdpersonal men även för näringslivet. Det skriver Lena Furmark, välfärdsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, i Dagens Medicin.
RAPPORT — 21 november 2023

Reformer för en tillgänglig, effektiv och innovativ hälso- och sjukvård.

NYHET — 9 november 2023

Ny rapport: Kommunerna hade kunnat spara 108 miljarder

108 miljarder. Så mycket mer hade kommunerna kunnat spara de senaste tio åren för att täcka dagens underskott, visar en ny rapport. ”När vi har granskat det här så har det blivit mer och mer besynnerligt”, säger chefsekonomen Sven-Olov Daunfeldt.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist