Webbinarium

Så kan mer värde för skattepengarna skapas – erfarenheter från två duktiga kommuner

Välkommen till ett inspirationsseminarium som fokuserar på hur man kan ta tillvara potentialen inom äldreomsorgens och skolans område, och förena hög kvalitet med låga kostnader.

Foto: colourbox.com
juni
08
2023

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
8 juni 2023, 14:30-16:00
Kontaktperson
Anna Antonsson
Assistent till vice vd Karin Johansson

En betydande del i det kommunala välfärdsuppdraget är äldreomsorgen och skolan. Men precis som för övriga välfärdsverksamheter skiljer sig både kostnader och kvalitet, när man rensat för olika strukturella faktorer, kraftigt mellan olika kommuner. En viktig orsak till skillnaderna är mjuka faktorer så som ledning, styrning och andra sätt att arbeta. Därmed finns stora vinster att göra genom jämförelser mellan kommuner.

Detta är viktigt nu eftersom kommunerna står inför stigande kostnader som en följd av inflationen. Men också på längre sikt eftersom kommunerna står inför en stor demografisk utmaning. Andelen i yrkesverksam ålder faller samtidigt som andelen personer som är 80 år eller äldre ökar dramatiskt. Detta kommer att sätta stor finansiell press på kommunsektorn med stora risker för både kommunerna och näringslivet som följd.

Sett till kommunernas hela välfärdsåtagande visar en ny modell dock att potentialen att få ut mer värde för skattepengarna i kommunerna (effektivisering) är stor. Det handlar om ca 10 procent eller i storleksordningen 40 miljarder kronor på riksnivå för alla kommunala välfärdsverksamheter sammantaget. Detta gäller med dagens teknik och dagens sätt att arbeta. Potentialen i den vård som finansieras av regionerna är inte heller inräknad i siffran. Rapporten: Mer värde för skattepengarna i kommunerna – så kan den demografiska utmaningen mötas kan du läsa här.

På detta inspirationsseminarium kommer vi att fokusera på hur man kan ta tillvara potentialen inom äldreomsorgens och skolans område, och förena hög kvalitet med låga kostnader. Två kommuner, Helsingborg och Sundbyberg, som båda presterar hög kvalitet till låga kostnader kommer att berätta om sina sätt att arbeta. Inledningsvis kommer Svenskt Näringsliv att kort beskriva den modell som ligger till grund för analysen för vilka kommuner som är effektiva.

Deltar gör Anders Morin, välfärdspolitisk ansvarig på Svenskt Näringsliv, Lars Thunberg, kommunalråd och ordförande i vård-och omsorgsnämnden i Helsingborg och Marie Truedsson, bildningsdirektör för sektorn Lärande och Bildning, Sundbyberg.

Robert Gidehag, Svenskt Näringsliv, modererar.

juni
08
2023

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
8 juni 2023, 14:30-16:00
Kontaktperson
Anna Antonsson
Assistent till vice vd Karin Johansson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist