Seminarium

Hur uppnås mer värde för skattepengarna i kommunerna?

Kommunsektorn i Sverige har ekonomiska problem. Just nu på grund av inflation och lågkonjunktur och på lite längre sikt på grund av demografin. Nyligen fick kommunerna ytterligare ett tillskott av staten i form av högre statsbidrag – som enligt flera bedömare ändå inte är tillräckligt.

dec
06
2023

HAR SÄNTS LIVE

6 december 2023, 13:30-15:00

Men är verkligen mer resurser lösningen på kommunernas problem? Skattetrycket i kommunerna har höjts över tid liksom statsbidragen. Svenskt Näringslivs tidigare analyser visar att kopplingen mellan kostnad i verksamheterna och kvalitet är svag på många områden. Däremot finns en grupp kommuner som över tid förenar hög kvalitet i välfärden med låga kostnader. Enkelt uttryckt ger dessa kommuner bättre valuta för innevånarnas inbetalda skattepengar. Skulle de mindre effektiva kommunerna kunna lära av de bättre finns ett stort utrymme för effektivisering och därmed lösgjorda resurser för kvalitetsförbättringar eller skattelättnader.

Men vad gör då de effektiva kommunerna? Vilka är recepten till framgång? För att besvara den frågan har Svenskt Näringsliv låtit konsultföretagen ”Ensolution” göra en omfattande jämförande studie av ett antal effektiva och ett antal mindre effektiva kommuner. I sammanfattning mynnar resultaten ut i att det handlar om ett systematiskt och målmedvetet arbete som skapar effektivitet. De effektiva kommunerna har inte blivit det av en slump.

För att sammanfatta den studien har Svenskt Näringsliv också tagit fram en kortare skrift – en sorts ”handbok” om man så vill – som är tänkt att kunna användas av kommuner i Sverige i jakten på högre effektivitet och mer värde för skattepengarna.

Båda studierna kommer att lanseras på ett seminarium.

Deltar gör civilminister Erik Slottner (KD), Eva Lindh (S), ledamot i finansutskottet, Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, Christer Lindberg, tidigare mångårig ekonomichef i Solna nu ekonomichef i Nacka, Lasse Johansson (S), ordförande i Kultur och fritidsnämnden, tidigare ordförande i utbildningsnämnden i Kalmar, Oliver Rosengren, riksdagsledamot (M), tidigare kommunalråd i Växjö, och Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv.

Robert Gidehag, Svenskt Näringsliv, modererar.

För fysiskt deltagande är platserna begränsade, först till kvarn gäller.

Bjud gärna med någon som du tror kan vara intresserad.

Varmt välkommen!

dec
06
2023

HAR SÄNTS LIVE

6 december 2023, 13:30-15:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist