Rapport6 december 2023

Summering av skillnader och likheter mellan effektiva och mindre effektiva kommuner

Kommunsektorn i Sverige har bristande effektivitet. Svenskt Näringsliv har tidigare visat att det övergripande sambandet mellan kostnader och kvalitet är mycket svagt i en rad av kommunernas kärnverksamheter. Samtidigt finns en grupp kommuner som år efter år lyckas prestera hög kvalitet till låga kostnader. Detta gäller efter att hänsyn tagits till kommuners speciella (strukturella) förutsättningar. Om kommuner som presterar sämre skulle kunna ta efter gruppen som presterar bättre finns en effektiviseringspotential om i storleksordningen 40 miljarder kronor. Detta gäller med dagens arbetsmetoder och teknik. För att analysera vad de effektiva kommunerna faktiskt gör har Svenskt Näringsliv låtit konsultföretaget ”Ensolution” göra en jämförande studie av ett antal effektiva och ett antal mindre effektiva kommuner. Studien visar att det är ett långsiktigt och systematiskt arbete som skapar effektivitet i kommuner.

Skriven avOskar LannerhjelmThomas FäldtFredrik MarkstedtChristian OlssonLinus OlssonAmanda Stenberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist