Rapport6 december 2023

Mer värde för skattepengarna - handbok för en effektivare kommun

Svenskt Näringsliv har tagit fram en ”handbok” om hur kommuner kan öka sin effektivitet. Tanken är att den skall vara en enkel manual för kommuner att arbeta utifrån. Detta mot bakgrund av att kommunsektorn i Sverige har bristande effektivitet. Svenskt Näringsliv har tidigare visat att det övergripande sambandet mellan kostnader och kvalitet är mycket svagt i en rad av kommunernas kärnverksamheter. Samtidigt finns en grupp kommuner som år efter år lyckas prestera hög kvalitet till låga kostnader. Detta gäller efter att hänsyn tagits till kommuners speciella (strukturella) förutsättningar. Om kommuner som presterar sämre skulle kunna ta efter gruppen som presterar bättre finns en effektiviseringspotential om i storleksordningen 40 miljarder kronor. Detta gäller med dagens arbetsmetoder och teknik. Handboken bygger på Svenskt Näringslivs tidigare studier och en ny studie som konsultföretaget ”Ensolution” har gjort om skillnader i arbetssätt i ett antal effektiva och ett antal mindre effektiva kommuner.

Skriven avSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist