Seminarium

Så kan mer värde för skattepengarna skapas i skolan – erfarenheter från tre duktiga kommuner

juni
21
2022

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
21 juni 2022, 10:00-11:30

En mycket viktig del i det kommunala välfärdsuppdraget är skolan. Både för eleverna som går i den, för näringslivet och för samhället som helhet. Men precis som för övriga välfärdsverksamheter skiljer sig både kostnader och kvalitet, när man rensat för olika strukturella faktorer, kraftigt mellan olika kommuner. En viktig orsak till skillnaderna är mjuka faktorer så som ledning, styrning och andra sätt att arbeta. Därmed finns stora vinster att göra genom jämförelser mellan kommuner.

Samtidigt står kommunerna inför en stor demografisk utmaning. Andelen i yrkesverksam ålder faller samtidigt som andelen personer som är 80 år eller äldre ökar dramatiskt. Detta kommer att sätta stor finansiell press på kommunsektorn med stora risker för både kommunerna och näringslivet som följd.

Sett till kommunernas hela välfärdsåtagande visar en ny modell dock att potentialen att få ut mer värde för skattepengarna i kommunerna (effektivisering) är stor. Det handlar om ca 10 % eller i storleksordningen 40 miljarder kronor på riksnivå. Detta gäller med dagens teknik och dagens sätt att arbeta.

På detta inspirationsseminarium kommer vi att fokusera på hur man kan ta tillvara denna potential på skolans område och förena hög kvalitet med låga kostnader. Tre kommuner, Kalmar, Nacka och Sundbyberg, som alla presterar hög kvalitet i skolan till låga kostnader kommer att berätta om sitt sätt att arbeta. Detta gäller alltså efter att man rensat för kommunernas särskilda strukturella faktorer. På slutet av seminariet kommer vi också att ha en diskussion med företrädare för dessa kommuner. Inledningsvis kommer Svenskt Näringsliv att kort beskriva den modell som ligger till grund för analysen.

Deltar gör:

Anders Morin, välfärdspolitisk ansvarig på Svenskt Näringsliv

Monica Brohede Tellström (L), ordförande i utbildningsnämnden i Nacka

Lasse Johansson (S), ordförande utbildningsnämnden i Kalmar

Marie Truedsson, Bildningsdirektör sektorn för Lärande och Bildning i Sundbyberg

Sista anmälningsdag: 2022-06-21

Välkommen till Inspirationsseminarium

juni
21
2022

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
21 juni 2022, 10:00-11:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist