Webbinarium

Så kan mer värde för skattepengarna skapas i äldreom­sorgen

Välkommen till inspirationsseminarium där vi delar med oss av erfarenheterna från erfarenheter från två duktiga kommuner och visar hur hur vi skapar mer värde för skattepengarna i äldreomsorgen.

dec
13
2022

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
13 december 2022, 10:00-11:30

En betydande del i det kommunala välfärdsuppdraget är äldreomsorgen. Den är viktig för de äldre som tar del av den och den utgör en stor kostnadspost för skattebetalarna. Men precis som för övriga välfärdsverksamheter skiljer sig både kostnader och kvalitet, när man rensat för olika strukturella faktorer, kraftigt mellan olika kommuner. En viktig orsak till skillnaderna är mjuka faktorer så som ledning, styrning och andra sätt att arbeta. Därmed finns stora vinster att göra genom jämförelser mellan kommuner.

Detta är viktigt nu eftersom kommunerna står inför stigande kostnader som en följd av inflationen. Men också på längre sikt eftersom kommunerna står inför en stor demografisk utmaning. Andelen i yrkesverksam ålder faller samtidigt som andelen personer som är 80 år eller äldre ökar dramatiskt. Detta kommer att sätta stor finansiell press på kommunsektorn med stora risker för både kommunerna och näringslivet som följd.

Sett till kommunernas hela välfärdsåtagande visar en ny modell dock att potentialen att få ut mer värde för skattepengarna i kommunerna (effektivisering) är stor. Det handlar om ca 10 % eller i storleksordningen 40 miljarder kronor på riksnivå för alla kommunala välfärdsverksamheter sammantaget. Detta gäller med dagens teknik och dagens sätt att arbeta. Potentialen i den vård som finansieras av regionerna är inte heller inräknad i siffran.  

På detta inspirationsseminarium kommer vi att fokusera på hur man kan ta tillvara på potentialen inom äldreomsorgens område, och förena hög kvalitet med låga kostnader. Två kommuner, Helsingborg och Ödeshög, som båda presterar hög kvalitet i äldreomsorgen till låga kostnader kommer att berätta om sina sätt att arbeta. På slutet av seminariet kommer vi också att ha en diskussion med företrädare för dessa kommuner och Svenskt Näringsliv. Inledningsvis kommer Svenskt Näringsliv att kort beskriva den modell som ligger till grund för analysen för vilka kommuner som är effektiva.

Deltar gör Anders Morin, välfärdspolitisk ansvarig på Svenskt Näringsliv, Lars Thunberg, kommunalråd och ordförande i vård-och omsorgsnämnden i Helsingborg, Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög och Åke Wännman, socialchef i Ödeshög. Robert Gidehag, Svenskt Näringsliv modererar.

dec
13
2022

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
13 december 2022, 10:00-11:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist