Konferens

”Vad kan vi lära av dansk sjukvård? Konferens med ledande företrädare för forskning och politik

Välkommen till konferensen ”Vad kan vi lära av dansk sjukvård? Konferens med ledande företrädare för forskning och politik”.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX
maj
29
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
29 maj 2023, 14:00-16:00
Kontaktperson
Anna Antonsson
Assistent till vVD Karin Johansson

Det finns ett stort behov av att förbättra resursutnyttjandet, tillgängligheten och i vissa avseenden även kvaliteten i den svenska sjukvården. Brister som ofta påtalas är en otidsenlig organisation, dåligt nyttjande av digitaliseringens möjligheter och långa och växande köer.

Svenskt Näringsliv anordnar 29 maj en konferens på temat ”Vad kan vi lära av dansk sjukvård?”, som fokuserar på strukturreformer och deras effekter, digitalisering och tillgänglighet.

Danmark har erfarenheter av flera viktiga reformer inom sjukvården. En regionreform har genomförts och den statliga styrningen har ökat, bland annat är regionernas beskattningsrätt borttagen. Staten har också kommit längre i att bygga en digital infrastruktur i vården. Landet har också en väsentligt kortare vårdgaranti än den svenska, och gått från långa köer till med svenska mått korta köer. Samtidigt är vårdutgifterna mätt som andel av BNP lägre i Danmark än i Sverige.

Medverkar gör bland andra sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (kd), Anders Henriksson, regionråd i Kalmar och ordförande för SKR (s), liksom professorerna Karsten Vraengbeck, Köpenhamns universitet, Anders Anell, IHE i Lund, Clas Renberg, KI i Stockholm och Åsa Zetterberg, VD, TechSverige. Fler medverkande kan tillkomma. Från Svenskt Näringsliv deltar Karin Johansson, vVD, samt Lena Furmark och Anders Morin, välfärdsansvariga.

Konferensen äger rum 29 maj kl. 14-16 i Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm, lokal Wallenbergaren (begränsat antal platser). Det är även möjligt att delta digitalt.

maj
29
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
29 maj 2023, 14:00-16:00
Kontaktperson
Anna Antonsson
Assistent till vVD Karin Johansson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist