Konjunktur – Sveriges ekonomiska läge

Konjunkturutvecklingen har stor betydelse för företagen och samhällsekonomin i stort. Insikter om konjunkturen är också nödvändiga för att kunna analysera den finans- och penningpolitik som bedrivs, dvs. de åtgärder som regeringen och riksdagen respektive Riksbanken vidtar för att stabilisera ekonomin.

Kontaktpersoner

Torbjörn Halldin

Senaste artiklarna

NYHET — 12 juli 2024

Daunfeldt efter inflationsraset: ”Riksbanken kommer att få kritik”

”Riksbanken har bedrivit en jojopolitik”, säger chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt efter fredagens inflationsbesked. Han är skarpt kritisk till de snabba räntehöjningarna och spår nu att det kan bli hela fyra sänkningar i höst.
RAPPORT — 14 juni 2024

Det ekonomiska läget juni 2024 – Ljusare konjunkturutsikter och normalare inflationstakter

NYHET — 14 juni 2024

Tillväxten tillbaka i svensk ekonomi

Efter en period av hög inflation och höga räntor ses nu en gradvis stabilisering i ekonomin. Därmed finns möjligheter för regeringen att genomföra strukturreformer i nästkommande budget utan att äventyra prisökningstakten i svensk ekonomi, enligt chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.
NYHET — 30 maj 2024

Chefsekonomen: Företagen mer optimistiska om framtiden

Även om det fortfarande är tuffa tider är företagen mer optimistiska om framtiden, visar en ny undersökning. ”Det kan vara en indikation på att det snart vänder”, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom.
NYHET — 30 maj 2024

Deppigt för Västernorrland i konjunkturen

Västernorrland är det län i Sverige där störst andel företag uppger att investeringar samt antalet anställda har minskat det senaste året.
NYHET — 8 maj 2024

”Ett väntat och välkommet besked för Sveriges hushåll och företag”

Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Bra, anser chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt. ”Riksbanken sänder också en viktig signal om fler sänkningar under året”, säger han.
NYHET — 2 maj 2024

Rapport: Här är företagens största tillväxtutmaningar

Nu finns tecken på att konjunkturen kan stärkas, men en ny rapport pekar ut hindren som kan förvärra läget i ekonomin. ”Vi ser en risk att många företag över hela landet kommer att tvingas i konkurs”, säger ekonomen Johan Karlsson.
NYHET — 15 april 2024

Daunfeldt: ”För mycket av en krisbudget”

Vårändringsbudgeten är ovanligt stor, men viktiga satsningar för att få fart på tillväxten saknas, menar Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
NYHET — 12 april 2024

”Inflationen är nu i princip nere på inflationsmålet”

Inflationen faller, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det var en oväntat stor nedgång. ”Därmed ligger vägen öppen för att Riksbanken ska gå före den europeiska och amerikanska centralbanken och sänka styrräntan i maj”, säger chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.
NYHET — 27 mars 2024

Chefsekonomens uppmaning inför budgeten: ”Sluta med krispolitiken”

Det vore olyckligt med ökade anslag till kommuner och regioner i vårbudgeten, menar Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt. ”Nu måste vi stärka upp svensk tillväxt och konkurrenskraft. För att göra det så måste vi jobba långsiktigt”, säger han.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist