Konjunktur – Sveriges ekonomiska läge 

Konjunkturutvecklingen har stor betydelse för företagen och samhällsekonomin i stort. Konjunkturläget påverkar regeringens och riksdagens möjligheter att sköta den ekonomiska politiken, bland annat genom det finanspolitiska ramverket.  

Kontaktpersoner

Torbjörn Halldin

Senaste artiklarna

NYHET — 8 december 2022

Undersökning: Företagen spår sämre tider

Företagen räknar med sämre tider, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. ”Förväntningarna dyker när det gäller försäljning, investeringar och även antalet anställda”, säger chefsekonom Sven Olov Daunfeldt.
NYHET — 9 november 2022

”Regeringens budget väl avvägd och ansvarsfull”

Sverige är på väg in i lågkonjunktur. ”För att stärka svensk konkurrenskraft och bryta arbetslösheten och utanförskapet krävs strukturella reformer”, säger chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt i en kommentar till höstbudgeten.
NYHET — 7 november 2022

Kraftig nedgång i svensk ekonomi

Det ekonomiska läget är ytterst osäkert. Sverige får i bästa fall nolltillväxt under 2023. Samtidigt bottnar arbetslösheten på en hög nivå, och såväl företag som hushåll är pessimistiska inför framtiden. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport.
RAPPORT — 7 november 2022

Det ekonomiska läget. Lågkonjunkturen stundar. November 2022.

NYHET — 19 oktober 2022

Svensk produktivitet tappar mark

Svensk ekonomi är på väg in i en lågkonjunktur, samtidigt tappar Sverige konkurrenskraft. Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, efterlyser nu långsiktiga reformer.
RAPPORT — 18 oktober 2022

Förutsättningar inför avtalsrörelsen 2023

NYHET — 14 oktober 2022

Svensk ekonomi är illa rustad för krisen

Efter 15 år med en svag produktivitetsutveckling krävs nu en långsiktigt hållbar ekonomisk politik med fokus på stärkt konkurrenskraft och fler i arbete. Det skriver chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.
NYHET — 23 augusti 2022

Strukturproblem riskerar att fördjupa ekonomisk kris

Läget i ekonomin är synnerligen osäkert. Det finns en betydande risk för fortsatt hög inflation under lång tid framöver med allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs nya konjunkturbedömning.
RAPPORT — 23 augusti 2022

Konjunkturbedömning augusti 2022

NYHET — 15 juni 2022

Dags att lämna kvartalspolitiken bakom sig

Det är nödvändigt att inte förlora det långsiktiga perspektivet i den ekonomiska politiken, den tjänar Sverige väl, skriver Svenskt Näringslivs ekonomer.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist