Rapport7 november 2022

Det ekonomiska läget. Lågkonjunkturen stundar. November 2022.

Det ekonomiska läget är ovanligt osäkert enligt Svenskt Näringslivs konjunkturprognos i november 2022. Utbudsbegränsningar när ekonomierna tog fart tillsammans med ytterligare en utbudschock som en följd av Ryssland anfallskrig mot Ukraina har givit en hög, bred och ihållande inflation. Tillsammans med centralbankernas åtstramande penningpolitik innebär detta att världsekonomin - och ekonomin i Sverige – går in i en lågkonjunktur. Hur kraftfull denna blir avgörs av hur inflationen utvecklas framöver. I ett mer optimistiskt scenario landar KPIF 2023 på 6,2 procent och i ett annat scenario på 8,6 procent (årsgenomsnitt). En viktig pusselbit för detta är en ansvarsfull avtalsrörelse. Den globala tillväxten halveras i år och de svenska företagen pressas av kostnadsökningar. Både hushåll och företag är pessimistiska om framtiden. Svenskt Näringsliv räknar i sitt mer pessimistiska scenario med att BNP faller med 1,2 procent nästa år. I det mer optimistiska scenariot blir det nolltillväxt. Arbetsmarknaden är fortsatt en akilleshäl. Arbetslösheten bottnar på 7,4 procent (årsgenomsnitt) i år för att sedan vända uppåt. Detta trots att företagen under en lång tid haft hög efterfrågan på arbetskraft. Nu faller anställningsplanerna tillbaka och varslen har börjat öka.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist