Rapport17 september 2020

Efter pandemin - Ekonomisk bedömning hösten 2020

Sverige är inne i en mycket djup lågkonjunktur. BNP förväntas falla med 4,4 procent i år för att sedan vända upp med 3,2 procent 2021 och 3,0 procent 2022.

Arbetslösheten förväntas landa på 8,7 procent i år och sedan fortsätta att stiga till 9,5 procent och minska något till 8,6 procent 2022. Arbetslösheten väntas nå de högsta nivåerna sedan 90-talskrisen.

Investeringarna faller mycket kraftigt och förväntas minska med 8,1 procent innevarande år för att därefter öka mycket långsamt. Rapporten innehåller också en analys av det reformbehov som Sverige står inför.

Skriven avHenrik IsaksonTorbjörn HalldinVioleta JuksBettina KashefiMattias LundbäckTamara ThornquistLars JagrénGöran GrahnHans Peter Larsson (Auktoriserad Skatterådgivare FAR), Mikael Sandström ( ekonomie doktor)
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist