Henrik Isakson

Policyansvarig för handelspolitik

Internationella handelsfrågor, handelspolitik, frihandelsavtal, brexit mm

Senaste artiklar av Henrik Isakson

NYHET — 10 januari 2023

Frihandelsavtalet med Chile – så gynnas svenska företag

När EU och Chile uppdaterar sitt 20 år gamla frihandelsavtal skapar det nya handelsmöjligheter för svenska företag i Latinamerikas rikaste land. Dessutom stödjer det Europas gröna omställning, skriver Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik.
REMISSVAR — 12 december 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete

NYHET — 17 oktober 2022

WTO-möte: Företagen en kraft att räkna med

Skiftet från handeln som mål till handeln som ett medel för andra mål genomsyrade Public Forum i år. Vidare kräver de sakpolitiska utmaningarna att företagens engagemang och input tas tillvara, anser Svenskt Näringsliv, som var på plats.
REMISSVAR — 6 juli 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

NYHET — 1 juli 2022

EU och Nya Zeeland ingår handelsavtal

Ett ambitiöst frihandelsavtal har ingåtts mellan EU och Nya Zeeland. Den bilaterala handeln beräknas växa med cirka 30 procent. ”Avtalet kommer att underlätta för företagen”, skriver Svenskt Näringslivs handelsexperter.
NYHET — 12 maj 2022

EU:s defensiva handelsagenda

EU:s handelspolitik handlar idag inte i första hand om att skapa goda möjligheter för Europas företag att bedriva affärer med företag i andra länder. Istället är politiken inriktad på andra, mer defensiva, mål. En ny rapport klarlägger vart vi är på väg med denna nya agenda.
NYHET — 10 maj 2022

The EU’s defensive trade agenda

The current EU trade today is not primarily about creating good opportunities for European companies to do business with their counterparts in other countries. Instead, it focuses on other, more defensive, objectives. Now, a new report has clarified where we are headed with this new agenda.
NYHET — 21 april 2022

Position of the Swedish Confederation of Enterprise on the Deforestation Initiative

The European Commission has released a proposal that aims to reverse deforestation. While any efforts to reverse deforestation should be welcomed, the Confederation of Swedish Enterprise is concerned with a number of elements of the proposal.
NYHET — 17 februari 2022

Joint statement on the need for a new framework for EU-African trade relations

As leaders of the European Union and African Union gather for their 6th summit in Brussels, we argue together with Business Unity South Africa (BUSA), that our two continents need to build a more robust long term foundation for trade.
SKRIVELSE — 2 februari 2022

Anti coercion instrument – views from Swedish Enterprise 

The European Commission has unveiled its proposal for a so-called anti-coercion instrument (ACI). In our view, this proposal might have far-reaching consequences since it would enable the Commission to deploy a range of measures against countries who seen as coercing the EU, its member states or European interests in general.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist