Rapport23 augusti 2022

Konjunkturbedömning augusti 2022

I denna rapport ges en översikt av den ekonomiska statistiken som kommit in under sommaren och nya prognoser för inflation, styrränta, BNP och arbetslöshet presenteras. Prognoserna sätts också i relation till övriga konjunkturbedömares prognoser. Avslutningsvis diskuterar vi den kommande utvecklingen och vikten av en avtalsrörelse som landar i löneökningar som inte spär på den höga inflationsutvecklingen. 

Sommaren har bjudit på inflationssiffror som har överraskat på uppsidan. Inflationen är nu bredare och det är framför allt livsmedel och energi som bidrar till de höga inflationssiffrorna. Elpriserna är för närvarande på höga nivåer och vintermånaderna kan komma att se mycket höga elpriser i framför allt södra halvan av Sverige. Framöver kommer därför elpriserna att driva en större del av inflationen. Den osäkra framtiden gör att vi tecknar två inflationsscenarier, ett där inflationen faller tillbaka snabbare och ett där varaktigheten i inflationsuppgången blir längre. I bägge scenarierna är det tydligt att inflationen blir mer varaktig än vad som förutspåddes under våren.

Riksbankens styrränta kommer att fortsätta höjas under hösten för att begränsa inflationsuppgången och förhindra att de långsiktiga inflationsförväntningarna ökar. Höjda styrräntor leder till högre boräntor, något som har en negativ effekt på bostadspriserna och hushållens konsumtion. Konsumtionsutrymmet för hushållen har minskat och kommer fortsätta att sjunka framöver. En svag konsumtionsutveckling är därför att vänta under hösten och vintern. I kombination med en svag investeringstillväxt innebär detta att BNP-tillväxten kommer att sakta in betydligt under andra halvåret i år.

Den svenska arbetsmarknaden har hittills visat sig vara motståndskraftig mot högre inflation och försämrade konjunkturutsikter. Arbetslösheten är dock strukturellt hög och drabbar svagare grupper i samhället. Den svaga BNP-tillväxten förmår inte pressa tillbaka arbetslösheten från dagens nivåer, trots många lediga jobb och stora kompetensbehov hos företagen.

Skriven avPetter DanielssonTorbjörn HalldinSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist