Rapport8 december 2020

Ekonomisk bedömning december 2020

Efter en sommar och tidig höst med långsammare smittspridning har denna tagit ny fart i en andra våg, både i Sverige och omvärlden. Detta leder till nya restriktioner och förändrat mänskligt beteende. Den återhämtning i ekonomin som inleddes det tredje kvartalet bryts och vi får ett konjunkturförlopp som kan beskrivas som ett ”W”. Tillväxttappet blir stort i år, minus 3,1 procent. Nästa år förväntas ekonomin växa med lika mycket för att ta rejäl fart 2022 då tillväxten beräknas bli 4,5 procent. Även om vi inte ser så stora fall i BNP som förväntades i våras är krisen fortsatt mycket djup i en rad sektorer av ekonomin där läget för företagen fortsatt är mycket ansträngt. Arbetslösheten stiger till 9,0 procent nästa år och riskerar att fastna på höga nivåer. Återhämtningen är skör och bygger på att det kommande vaccinet är effektivt och att vaccinationsprogrammen fungerar.

Skriven avTorbjörn HalldinVioleta JuksTamara ThornquistGöran Grahn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist