Rapport21 februari 2024

Konjunkturuppdatering - inflationen snart på målet.

I Svenskt Näringslivs konjunkturuppdatering framkommer att den tidigare höga inflationstakten har lett till snabba räntehöjningar som gör att Sverige nu befinner sig i lågkonjunktur. BNP föll med 0,4 procent 2023 och för 2024 väntas en modest tillväxt på 0,2 procent. Vissa branscher har drabbats väsentligt hårdare än andra. Konkursstatistiken pekar uppåt. Det finns dock ljusglimtar. Inflationen har fallit och alltmer tyder på att den kommer ned till målet under året och att räntan därför kommer att sänkas. Detta gör att konsumtionen kan återhämta sig och ekonomin växer med två procent under 2025. Den något ljusare framtidstron syns också i Svenskt Näringslivs företagarpanel där företagens förväntningar om framtida produktion, antal anställda och investeringar vände uppåt under början av året. Den lågkonjunktur Sverige nu befinner sig i kommer efter en lång period av svag tillväxt, och Sverige forsätter tappa i den internationella välståndsligan.

Sverige behöver och har råd att investera och genomföra strukturreformer, även om det kortsiktigt skulle belasta statsfinanserna.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist