Rapport27 oktober 2021

Ekonomisk bedömning - bristerna påverkar.

Stora delar av västvärlden är nästan ur pandemin vilket gör att den globala ekonomin har inlett en stark återhämtning. Stigande global efterfrågan i kombination med att inhemsk konsumtion nu tar fart gör att även den svenska ekonomin går starkt. BNP prognostiseras växa med 4,3, 3,6 och 2,2 procent under åren 2021, 2022 och 2023 i den senaste konjunkturprognosen från Svenskt Näringsliv.

Ekonomin är nu inne i en tydlig återhämtning efter pandemin. Men brister på vissa varor och flaskhalsar på arbetsmarknaden hämmar återhämtningen. Risker för bakslag till följd av Corona och nya nedstängningar är en osäkerhetsfaktor. Det stora problemet för den svenska ekonomin är arbetsmarknaden. Företagen har länge haft rekryteringsproblem trots en hög arbetslöshet vilket är ett strukturellt problem som förvärras när ekonomin tar fart. Arbetslösheten faller men förblir hög under hela prognosperioden och uppgår till 7,3 procent (årsgenomsnitt) 2023.

Skriven avTorbjörn HalldinVioleta JuksGöran Grahn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist