Rapport9 maj 2022

Det ekonomiska läget maj 2022

Svenskt Näringslivs nya konjunkturprognos visar på en avtagande tillväxt, kraftiga utbudsstörningar och en fortsatt tudelad arbetsmarknad. Världsekonomin har på kort tid drabbats av två utbudschocker. Först kom pandemin med störningar i produktion och leveranskedjor och sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina som ytterligare minskar utbudet av energi, metaller och spannmål. Detta pressar upp priser varför inflationen i världsekonomin stigit kraftigt. Inflationen bedöms falla tillbaka till 2,6 procent 2023 (KPIF).

Det viktiga nu är att inte skapa en löne- och prisspiral genom kompensation via kraftiga löneökningar. Riksbanken har en svår balansgång framför sig mellan att förhindra en uppgång i inflationsförväntningarna och att inte bromsa tillväxten för kraftigt.

Svenskt Näringsliv bedömer att reporäntan kommer att stiga till 1,0 procent under 2022 för att sedan ligga kvar där under 2023. Denna måttliga ränteuppgång tillsammans med produktionsstörningar och höjda prisnivåer bromsar dock tillväxten i BNP som förväntas bli 2,5 procent 2022 och 1,5 procent 2023. Arbetslösheten beräknas fortsätta sjunka ned till 7 procent 2023. Efterfrågan på arbetskraft är hög men företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Tudelningen på arbetsmarknaden är fortsatt stor och en stor grupp står fortsatt långt från arbetsmarknaden.

Skriven avTorbjörn HalldinVioleta JuksGöran Grahn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist