Rapport25 juni 2024

Driv på för investeringar och konkurrenskraft

Sverige står inför en utmanande tid med högt förändringstryck. Vi har tappat mark i välståndsligan och även om företag och hushåll idag ser mer optimistiskt på framtiden förväntas Sverige ha bland de lägsta tillväxterna i EU 2024.

Utvecklingen går att vända, men det är bråttom att få rätt förutsättningar på plats. Vi behöver ta vara på den kraft som finns i entreprenörskap och företagande, och skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för att stärka Sveriges attraktivitet och konkurrenskraft.

Vi har i grunden ett bra utgångsläge. Nu behövs ett tydligare fokus på ett växande Sverige. För utan starkare ekonomisk tillväxt kommer vi varken att bli vinnare i den gröna omställningen, eller klara av våra stora utmaningar med utanför- skap och hög arbetslöshet.

En kraftsamling för tillväxt och vässad konkurrenskraft kräver handling inom flera områden.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist