Rapport21 juni 2023

Reformer för fler i arbete - En regional analys

Den här rapporten bygger vidare på rapporten ”Reformer för fler i arbete”. I likhet med de föregående analyserna utgår även denna rapport från så kallad ”självförsörjningsgrad”, vilket förenklat innebär att en individ i arbetsför ålder har en månadsinkomst på minst ca 13 500 kronor per månad efter skatt, exklusive studenter. Företagare räknas per definition in i gruppen självförsörjande.

Rapporten utgår från ett regionalt perspektiv av självförsörjning. Mer specifikt analyseras självförsörjningsgraden per kommun med avseende på ålder, kön, samt om man är inrikes eller utrikes född. Därtill presenteras självförsörjningsgraden länsvis för olika utbildningsnivåer. Rapporten studerar också hur stor andel av de som inte är självförsörjande som varit det under sex års tid.

Rapporten visar att cirka 1,2 miljoner människor inte är självförsörjande enligt denna definition, och där problemet är störst bland utrikes födda kvinnor. I 121 av 290 kommuner är mer än 40 procent av utrikes födda kvinnor inte självförsörjande. En majoritet av dessa har inte varit självförsörjande någon gång under sex års tid. Resultaten visar också att det finns betydande regionala skillnader, där generella regionala problem med självförsörjning blir synnerligen framträdande för grupper av utrikes födda.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist