Rapport28 juni 2023

Reformer för ökad produktivitet och tillväxt

Once you start thinking about growth, it’s hard to think about anything else.

På detta sätt beskrev Nobelpristagaren Robert Lucas betydelsen av ekonomisk tillväxt. Bakgrunden är att små skillnader i BNP-tillväxt per invånare genererar stora skillnader i välståndsutveckling mellan länder på längre sikt. Och länder som växer snabbt kan på kort tid dramatiskt förbättra levnadsförhållandena i landet, till exempel genom ökad livslängd, minskad barndödlighet, färre som lever under fattigdomsgränsen, förbättrade läs- och skrivfärdigheter, med mera.

Även för rika länder som Sverige är det viktigt att hålla uppe en hög BNP-tillväxt. Om tillväxttakten avtar kommer det finnas mindre resurser tillgängliga för att finansiera välfärdsåtaganden. Det är därför bekymmersamt att tillväxten i Sverige har varit svag sedan 2007. I den så kallade välståndsligan befinner sig nu Sverige på en tolfte plats. Det är den lägsta platsen någonsin – till och med lägre än i samband med 1990-talskrisen. I år prognosticerar EU-kommissionen att Sverige kommer få lägst tillväxt i hela EU.

Tappet i tillväxttakt sker samtidigt som Sverige är i ett stort behov av strukturreformer som långsiktigt stärker produktivitetsutvecklingen i landet. En svag tillväxt innebär att mindre resurser kan avsättas för den här typen av reformer. Det reformutrymme som skapas riskerar i stället att användas för att finansiera den offentliga sektorn, eller genomdriva kortsiktiga stödåtgärder. Detta riskerar i sin tur att leda till negativa konsekvenser för den framtida produktivitetsutvecklingen i Sverige.

Sammanfattningsvis är en ekonomisk politik som skapar hög tillväxt viktigare för vårt gemensamma välstånd än en politik som prioriterar utjämnade konjunktursvängningar eller fördelningspolitik. Det är därför glädjande att regeringen har tillsatt en produktivitetskommission som har till uppgift att kartlägga hinder och utmaningar för att stärka produktiviteten i ekonomin.

I denna rapport belyser vi på Svenskt Näringsliv vilka reformer som behöver genomföras för att BNP-tillväxten och produktivitetsutvecklingen i svensk ekonomi ska ta fart. Totalt presenterar vi fler än 60 reformförslag. Vissa reformförslag är små, men viktiga; andra är genomgripande och gör att Sverige steg för steg kan avancera i välståndsligan.

Tillväxtkraften finns hos företagen. Politiken kan släppa loss den kraften genom att lansera ett batteri av reformer som stärker vår konkurrenskraft och ökar vår produktivitet. Inte bara nästa år, eller kommande mandatperiod – utan under decennier framöver.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist