Skatt på ägande

Globaliseringen innebär ökad konkurrens och för att behålla och skapa nya jobb i Sverige behövs konkurrenskraftiga villkor för företagande och investeringar. Ett viktigt sådant villkor är att kapitalbeskattningen är konkurrenskraftig.

Kontaktpersoner

Fredrik Carlgren

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 17 april 2024

Promemorian Avtrappat ränteavdrag för vissa lån

REMISSVAR — 17 april 2024

Underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik

REMISSVAR — 25 mars 2024

En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

REMISSVAR — 1 mars 2024

Skatteverkets promemoria Förändrad deklarationstidpunkt vid fastighetstaxering m.m.

REMISSVAR — 8 december 2023

Promemorian Anpassning av investeraravdraget med anledning av ändrade EU-regler om statligt stöd

REMISSVAR — 7 november 2023

SOU 2023:38 Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

REMISSVAR — 31 oktober 2023

Remittering av kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

NYHET — 25 oktober 2023

Förmögenhetsskatt fortsatt en mycket dålig och farlig idé

Den franske ekonomen Gabriel Zucman föreslår att Sverige borde återinföra förmögenhetsskatten. Men en sådan skatt är inte bara något som skrämmer iväg entreprenörer, den är skadlig i sig, skriver Johan Fall, avdelningschef på skatteavdelningen.
REMISSVAR — 7 juli 2023

Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och<br/>förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster<br/>inför budgetpropositionen 2024

BLOGGINLÄGG — 25 april 2023

Stora risker med förmögenhetsregister

Ett utredningsförslag om inrättandet av ett nytt förmögenhetsregister bör skrotas, inte minst utifrån hänsyn till den personliga integriteten. Det skriver Fredrik Carlgren, nationalekonom, i bloggen Fokus på skatterna.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist