Rapport30 maj 2022

Skatten på investeringar – En internationell kartläggning av kapitalinkomstskatten

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Deloitte kartlagt kapitalinkomstskatten i 15 OECD-länder. Fokus har legat på beskattningen av utdelningar och kapitalvinster från aktiebolag, både när ägare är aktiva inom verksamheten och när så inte är fallet.

Till skillnad från hur det ofta framställs i den allmänna debatten visar kartläggningen att den svenska kapitalinkomstbeskattningen sammantaget ligger på en hög nivå internationellt sett, särskilt när ägare är aktiva eller varit verksamma i bolaget. Detta dämpar investeringsviljan och inverkar på så vis negativt på ekonomins tillväxtförutsättningar. För att frigöra mer av den entreprenöriella potential Sverige uppenbarligen besitter behöver kapitalinkomstbeskattningen bli mer konkurrenskraftig.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist