NYHET5 juli 2024

Regeringen slopar förslag om förmögenhetsregister

Efter massiv kritik har regeringen beslutat att skrota förslaget om ett förmögenhetsregister. ”Ett klokt beslut. Nu kan vi pusta ut”, säger Johan Fall, skatteexpert.

Johan Fall, chef för Skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv, och finansmarknadsminister Niklas Wykman.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Mostphotos, Mikaela Landeström/TT

2022 presenterade en statlig utredning ett förslag om att inrätta ett nytt register med information om hushållens alla tillgångar och skulder. Registret föreslogs främst användas för analys av den ekonomiska politiken vid Riksbanken och Finansinspektionen, samt av forskare.

Det blev det dock inget med. På torsdagen meddelar regeringen att de beslutat att inte gå vidare med förslaget.

”Med detta stänger vi dörren för nya statliga register som skulle kunna ligga till grund för en förmögenhetsskatt. Vi behöver behålla jobb och företag i Sverige”, skriver Niklas Wykman.

Välkomnar beskedet

Johan Fall, chef för Skatteavdelningen hos Svenskt Näringsliv, har tidigare varnat att den föreslagna ändringen av sekretesslagstiftningen, bortsett från dess intrång på den personliga integriteten, också kan ses som ett första steg mot att återinföra förmögenhetsskatten. Att regeringen nu tydligt avfärdar utredningsförslaget är därför ett klokt beslut.

– Det är ett välkommet besked då förslaget om ett register har skapat ett överhängande hot mot företagsklimatet.

Det är också positivt att finansmarknadsminister Niklas Wykman har hörsammat bland annat Svenskt Näringslivs varningar om förslagets skadliga verkan för den personliga integriteten, menar han.

– Det är en viktig orsak till den oro som funnits bland många företag. Enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv gjorde förra året, framgick det att en stor andel företagare var mindre expansiva i sina investeringsplaner så länge det här förslaget var aktuellt, säger han.

Ett klokt beslut.

I stället ger regeringen Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att föreslå hur myndigheten kan komplettera de stickprovsundersökningar som den redan utför. Kompletteringen ska bestå av information om individernas bostads- och konsumtionslån samt vissa tillgångar.

Det anses gynna både effektiviteten och den personliga integriteten att utgå från en befintlig urvalsundersökning i stället för att skapa ett nytt register, enligt regeringen.

”Det vi nu går vidare med är något annat än vad som tidigare föreslagits och det är mer välavvägt”, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i ett skriftligt utlåtande.

SCB ska redovisa sitt uppdrag den 31 januari nästa år.

Bättre skydd för personliga integriteten

De urvalsundersökningar via SCB som nu regeringen föreslår, är också i linje med hur man gjort i de flesta länder som tillämpar den här sortens statistik, menar Johan Fall.

– Det framgår också att man inte kommer att vara lika detaljerad i sin datainsamling, vilket också borde borga för ett bättre skydd av den personliga integriteten. Sen får vi se, SCB ska titta på det här till nästa år och då får vi se exakt hur det ser ut, säger han.

Sammantaget kommer nyheten som en stor lättnad för näringslivet.

– Just nu kan man pusta ut. Förmögenhetsskatten togs bort för 17 år sedan och under dessa år har det skapats kloka argument i den här diskussionen. Det är bra att spara dessa ifall debatten tar andra vägar. Men idag tycker jag att vi bör vara glada.

TT
Redaktionen

Skatt på ägande
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist